Nyheter
26
jul
tesla

Denne nettsiden har vervelenker. Bitcoinsentralen kan motta kompensasjon dersom du besøker tjenester som vi anbefaler gjennom våre lenker. Les mer om annonsering på infosiden.

26.7. Nyhetsoversikt: Tesla, Det finske tollvesenet, Polygon, SEC og BMC

Tesla solgte overraskende tre fjerdedeler av bitcoinsene sine. Det finske tollvesenet har avsluttet en mangeårig Bitcoin-salgsprosess. Polygon lanserte zkEVM, som er en stor forbedring innen Ethereum Layer 2-løsninger. SEC angriper flere kryptovalutaer så vel som Coinbase. Bitcoin Mining Council publiserte en ny rapport om Bitcoin mining.

Tesla solgte 75% av sine bitcoins

Ukens oversikt starter med en nyhetsbombe som Tesla har sluppet. Verdens ledende elbilprodusent kunngjorde i forrige uke at de hadde solgt 75% av bitcoinsene sine. Salgsprisen var 936 millioner dollar. Nyheten ble utgitt i forbindelse med Q2-2022-rapporten.

Teslas bitcoin-salg kom som en overraskelse på de som fulgte bransjen. Hvorfor ga selskapet opp nesten alle sine bitcoins? Ifølge Elon Musk krevde usikkerheten forårsaket av nedstengningene i Kina at Tesla måtte styrke sin kontantposisjon.

La oss kort oppsummere Teslas Bitcoin-beholdning. I begynnelsen av 2021 kjøpte selskapet 48 000 bitcoins for 1,5 milliarder dollar. Mange har kanskje glemt at Tesla solgte 10 prosent, eller 4800 bitcoins, allerede våren 2021 til en pris på $272 millioner.

Dette betyr at Tesla hadde 43 200 bitcoins før forrige ukes kunngjøring. Hvis 75% av det ble solgt, betyr det 32 400 bitcoins. Dette ville etterlate Tesla med 10 800 bitcoins i regnskapet verdt rundt $230 millioner. Selv etter salget er Teslas posisjon fortsatt den nest største blant børsnoterte selskaper. Bare Microstrategy er foran det.

Elon Musk har angivelig ikke solgt noen av sine bitcoins. Det er vanskelig å si om Musk ville ha dumpet Teslas bitcoins heller hvis beslutningen hadde vært hans alene. Milliardæren har ikke utelukket muligheten for at Tesla kan gjøre ytterligere Bitcoin kjøp i fremtiden.

Teslas salg spiller ingen rolle i det store bildet. Mange trodde at Teslas eksempel ville tiltrekke seg andre børsnoterte selskaper til å bli Bitcoin innehavere, men dette materialiserte seg aldri. Offentlige selskaper er ennå ikke klare til å bli Bitcoin investorer i større skala.

Sannsynligvis er de tre hovedårsakene ESG, regulering og regnskap. Bitcoin strømforbruk er et problem for selskaper hvis beslutninger er drevet av ESG-kriterier. Regulering i sektoren skaper også usikkerhet. Endringer i kursen på Bitcoin skaper også regnskapshodepine.

Det finske tollvesenet har solgt sine bitcoins

Den mangeårige prosessen til det finske tollvesenet er offisielt over! Tollens berømte bitcoins er nå solgt. Dette ble bekreftet i forrige uke.

Det finske tollvesenet, Tulli, har allerede hatt 1889 bitcoins i sin besittelse siden et narkotikabeslag i 2016. Tulli har planlagt å selge bitcoins siden 2018.

Av en eller annen grunn har prosessen tatt svært lang tid. Denne våren gikk det over til en høyere prioritet da MP Mikko Kärnä en donasjon av bitcoins til Ukraina. Dette utløste en henvendelse, som ble anerkjent helt opp til president Sauli Niinistö.

Juridiske utfordringer forhindret en direkte donasjon av bitcoins, så de måtte selges til euro. Lokale operatører Coinmotion og Tesseract ble valgt for oppgaven. Salget startet i slutten av mai.

Taloussanomat rapporterte i forrige uke at Tulli mottok 46,5 millioner euro fra transaksjonene, som kan beregnes som en gjennomsnittspris på 24 616 euro per BTC. Dette er betydelig lavere enn toppen i fjor høst, men salget nådde i hvert fall ikke bunnen av bearmarkedet. Inntektene fra salget er allerede betalt til regjeringen i Finland.

Tullis Bitcoin transaksjoner har utløst sinte kommentarer på sosiale medieplattformer. Mange ville gjerne sett bitcoins overført til regjeringens regnskap, hvor deres verdi kunne ha multiplisert seg i årene som kommer. Ukraina kunne ha blitt støttet med euro fra ekstra budsjetter og latt bitcoinsene bli stående.

Det ser ut til at dette scenariet ikke var mulig på noe tidspunkt. Tullis bitcoins ville ha blitt solgt uansett. Ukrainas behov for hjelp var det nærmeste man fikk beslutningstakere til å gjøre noe med det.

Tulli har fortsatt 90 bitcoins og (små mengder?) andre kryptovalutaer, men det har ikke vært noen rettsavgjørelser om disse straffesakene. Selv disse myntene vil sannsynligvis bli solgt.

Polygon lanserer en zkEVM-plattform

Polygon er en av de mest populære Ethereum-skaleringsløsningene. I forrige uke kunngjorde prosjektet et stort teknologisk gjennombrudd kalt zkEVM. Dette er et viktig skritt i den teknologiske utviklingen av såkalte Layer 2-løsninger. La oss først gi nyhetene litt bakgrunn.

Ethereum er den ledende smart kontraktsplattformen på markedet. Problemet er at den har begrenset kapasitet. Dette løses heller ikke av den kommende Merge oppdateringen. Selv innføringen av sharding er sannsynligvis ikke tilstrekkelig til å løse alle skaleringsbehov.

Derfor trenger Ethereum støtte fra Layer 2-løsninger. Bitcoin bruker også en Layer 2-løsning, kjent som et Lightning-nettverket. Ethereums ledende Layer 2-løsninger er Arbitrum og Optimism.

Både Arbitrum og Optimism bruker optimistisk rollups-teknologi. Tanken er å samle mange transaksjoner sammen og deretter sende informasjonen om dem til Ethereum-kjeden for godkjenning. Dette gjør det mulig å utnytte Ethereums sikkerhet samtidig som den gir skalerbarhet på toppen av Layer 2.

En konkurrerende teknologi er ZK-Rollups. Bruken har så langt vært begrenset til enkle transaksjoner, ikke smart kontrakter. Lanseringen av Polygon vil endre det. Hashoshi videoen nedenfor gir en god oversikt.

Bokstavene ZK refererer til Zero Knowledge-teknologi. Kort sagt, ZK muliggjør de samme tingene som de ovennevnte optimistiske rollups, men uten overføring av transaksjonsdata. Med andre ord lar ZK deg sende en enkel bekreftelse på at dataene er gyldige, uten å sende selve dataene.

EVM er den virtuelle Ethereum maskinen. Det er prosessoren som utfører alle smart kontrakter på Ethereum-plattformen. Derfor er  Polygons zkEVM en Layer 2 smart kontraktsplattform basert på ZK-teknologi og kompatibel med EVM.

Mange prosjekter har forsøkt å få zkEVM-plattformen av bakken og har jobbet med teknologien i lang tid. Det er også verdt å merke seg at Matter Labs og Scroll, i tillegg til Polygon, også publiserte lignende nyheter. Imidlertid ser det ut til at Polygon er tydelig foran de andre teknologisk.

Denne nyheten om zkEVM vil utløse endringer i Ethereum Layer 2-løpet. Optimism og Arbitrum blir sett mer på som midlertidige løsninger som zkEVM-plattformer sannsynligvis vil erstatte i fremtiden.

SEC aggressiv mot kryptovalutaer

US Securities and Exchange Commission (SEC) har vært i nyhetene mange ganger for Bitcoin. Det har blitt kjent for mange, spesielt siden Ripple-rettssaken, som har pågått i 1,5 år. Det er enheten som for tiden fører tilsyn med det amerikanske kryptomarkedet.

SEC fører krig mot kryptoer rundt ett og samme tema: definisjonen av verdipapir. Hvorfor er dette viktig? Hvis et investeringsinstrument er et verdipapir, er det underlagt et helt annet sett med lover. Dessuten kan verdipapirer ikke handles på kryptovalutabørser.

USA er et av verdens viktigste land i kryptovalutasektoren. Lovgivningen har implikasjoner for hele sektoren.

SEC har rammet ti forskjellige kryptovalutaer den siste uken. Ni av disse er relatert til Coinbase.

Tidligere Coinbase-produktsjef Ishan Wahi er tiltalt for innsidehandel. Han visste på forhånd hvilke kryptoer Coinbase ville liste på plattformen og tipset vennene sine som kjøpte dem før kunngjøringen. Coinbases nye kryptovalutaer øker ofte i kurs på utgivelsestidspunktet.

SEC leder etterforskningen, men byrået har sendt inn en egen klage mot Coinbase. Den hevder at de ni myntene som er involvert i saken faktisk er verdipapirer. Totalt 25 kryptovalutaer var gjenstand for innsidehandel. Med hvilken logikk valgte SEC da ni av disse? Vanskelig å si.

Coinbase har benektet påstandene i et blogginnlegg. SEC’s handling virker unektelig merkelig – nok en gang.

I tillegg har SEC allerede saksøkt LBRY-protokollen tidligere av samme grunn (verdipapirer). Denne saken har vært lite offentliggjort. LBRY-protokollen kjører Odysee-tjenesten, et desentralisert alternativ til YouTube.

SEC vs. LBRY-saken vil bli løst i løpet av de kommende 1-2 månedene. Hvis SEC vinner og LBRY-tokenet er erklært et verdipapir, kan det også være et hardt slag mot Ripple-saken, så vel som mange andre kryptovalutaer opprettet gjennom ICO-er.

Bitcoin Mining Council publiserte sin Q2-rapport

Bitcoin Mining Council (BMC) publiserte sin Q2-2022-rapport i forrige uke. La oss gå gjennom noen av hovedpunktene.

Navnet BMC kan være ukjent for mange lesere. BMC er et samfunn grunnlagt i mai 2021 for å fremme åpenhet og kunnskap om Bitcoin mining. Siden starten har den blitt drevet av Michael Saylor.

BMC har publisert en rapport etter hvert kvartal siden andre kvartal av 2021. Du kan se resultatene av den siste rapporten i en PDF-fil på BMC-nettstedet. Det er også en presentasjon av Michael Saylor på YouTube.

Selv om BMC har fått et stort antall nye medlemmer, dekker den bare 50.5% av Bitcoins miningkraft. Det er i dag 45 store mining-selskaper involvert. Ved oppstarten inkluderte BMC 23 selskaper med en hash-rate på 32% av Bitcoin miningkraft.

I praksis kartlegger BMC sine medlemmer hvert kvartal, spesielt om bruk av bærekraftige energikilder. Den estimerer deretter hva tallet vil være for Bitcoin-nettverket som helhet, basert på en rekke data.

Hovedpunktene i rapporten er:

  1. Bitcoin bruker bare 0,15% av jordens energi og produserer 0,09% av karbonutslippene.
  2. Hash-frekvensen til Bitcoin-nettverket økte med 137% år over år, men strømforbruket har økt med 63%. Dette betyr at energieffektiviteten til minerene har økt med 46%.
  3. Bitcoin mining er verdens ledende bærekraftige energiindustri. BMC anslår at 59,5% av den globale Bitcoin miningen gjøres med bærekraftig energi.

For ett år siden var andelen bærekraftig energi 53,5 %, en økning på seks prosentpoeng. Bærekraftige energikilder inkluderer hydro, vind, sol, kjernekraft og geotermisk. Karbonkreditter er ikke lenger inkludert i denne listen.

Bitcoin mining beveger seg i riktig retning! Det blir mer effektivt hvert år og bruker flere og flere bærekraftige energikilder.


Kryptovalutaer regnes som en aktivaklasse med høy risiko. Verdien av populære kryptovalutaer krasjet 90-99% under bearmarkedet i 2018 og 2022.

Ingenting du leser på Bitcoinsentralen.no bør betraktes som investeringsrådgivning. Gjør alltid din egen due diligence. Forfattere av artiklene kan eie kryptovalutaer selv.