Analyse
28
apr
bitcoin mining norge

Denne nettsiden har vervelenker. Bitcoinsentralen kan motta kompensasjon dersom du besøker tjenester som vi anbefaler gjennom våre lenker. Les mer om annonsering på infosiden.

Bitcoin mining i Norge

Norge er verdensledende innen fornybar energiproduksjon. Strømprisene i Norge varierer betydelig mellom de nordlige og sørlige delene av landet.

Norge er raskt i ferd med å bli Europas knutepunkt for mining av Bitcoin. Den populære investoren Kevin O’Leary utvikler et anlegg for Bitcoin mining i Tunnsjødal. Fremtiden for Bitcoin mining i Norge ser lovende ut, med potensial for betydelig vekst i bransjen.

Norge har grønn energi for Bitcoin mining

Norge er verdensledende innen fornybar energiproduksjon. Landet produserer all sin elektrisitet fra fornybare kilder. Mesteparten av Norges fornybare energi kommer fra vannkraft – omtrent 95 prosent av elektrisitetsproduksjonen kommer fra vannkraftverk.

Norge har også en voksende vindkraftindustri, med et betydelig antall vindturbiner installert langs den vidstrakte kystlinjen. I tillegg har Norge begynt å investere i solkraft, selv om det i dag utgjør en svært liten andel av landets strømproduksjon.

Norges overflod av ren energi, kombinert med det stabile politiske miljøet, gjør det til et attraktivt sted for Bitcoin mining. Bitcoin krever en enorm mengde energi, og mange minere bruker fossilt brensel for å drive sin virksomhet.

Norges fornybare energikilder er derimot et miljøvennlig alternativ, med lave karbonutslipp og lav påvirkning på naturen. Dette gjør Norge til en utmerket beliggenhet for Bitcoin mining som prioriterer bærekraft og miljøansvar.

I tillegg til den rene energien, gir Norges kalde klima og naturlige kjølesystemer en ytterligere fordel for Bitcoin minere. De lave temperaturene reduserer energibehovet for kjøling av datasystemer, øker effektiviteten og reduserer driftskostnadene.

Northern Data, Bitdeer, Bitzero og COWA er de viktigste globale selskapene for bitcoin mining som for tiden opererer i Norge. Kryptovault og Arcane Green Data er de største lokale.

Store prisforskjeller på strøm

Strømprisene i Norge varierer betydelig mellom de nordlige og sørlige delene av landet. I nord er strømprisene vanligvis mye lavere enn i sør, med priser fra 3 øre per kWh til 50 øre per kWh. I motsetning til dette kan prisene i sør variere fra 50 øre per kWh til 300 øre per kWh.

Under lokale og europeiske etterspørselstopper kan prisforskjellen mellom nord og sør være opptil 10x.

Denne prisforskjellen skyldes hovedsakelig forskjellene i produksjonen av elektrisitet. Nord-Norge har en overflod av vannkraftverk som produserer mer strøm enn det som trengs i regionen.

Lysebotn II kraftverk

Dette fører til at overskuddet eksporteres til andre deler av Norge og andre land. Derimot har den sørlige delen av Norge økt etterspørsel etter elektrisitet, som må dekkes gjennom import fra andre regioner.

Forskjellene i strømprisene understreker viktigheten av beliggenhet når det gjelder Bitcoin mining i Norge. Minere som er i de nordlige regionene i landet kan dra nytte av de lavere strømprisene, redusere driftskostnadene og øke lønnsomheten.

Norge er det nye knutepunktet for Bitcoin i Europa

Norge er raskt i ferd med å bli Europas knutepunkt for mining av Bitcoin. Landets overflod av fornybare energikilder, gunstige klimatiske forhold og stabilt politisk miljø gjør det til et ideelt sted for Bitcoin minere.

Flere og flere institusjonelle investorer ønsker å investere i bitcoins eller Bitcoin minere som produserer BTC med 100% fornybar energi. I Norge er dette mulig. Det er også så mye ubrukt vannkraft i Nord-Norge at landsdelen lett kan brødfø mange nye miningselskaper.

For tiden står Norge for omtrent 1% av verdens Bitcoin-hashrate, noe som gjør landet til en betydelig aktør i den globale Bitcoin-miningindustrien. Norge har bare ca. 0,06 prosent av verdens befolkning. Derfor er det mye mining i Norge i forhold til størrelsen på landet.

Grafen nedenfor viser andelen av den globale hashraten. Dataene er fra januar 2022. Kilde: University of Cambridge.

mining share

Norges støttende regelverk og stabile politiske klima har også bidratt til veksten av Bitcoin mining i landet. Den norske regjeringen har anerkjent potensialet for Bitcoin mining for å stimulere økonomisk vekst og har implementert politikk som oppmuntrer til utvikling.

Likevel har det også vært politiske problemer. Regjeringen utstedte en ekstra skatt på næringen i 2019, noe som drev noen globale aktører ut av landet på grunn av regulatorisk usikkerhet. Skatten ble opphevet i 2020, men hendelsen skadet Norges omdømme litt.

Til tross for skattedramaet har Norge alltid hatt rykte på seg for å være et vestlig land som er relativt næringslivsvennlig. Det er også et NATO-land og har alltid vært en nær alliert av USA. Verdensbanken rangerer Norge på niendeplass i rangeringen Ease of doing business. Det er den høyeste vurderingen av alle skandinaviske land.

De største anleggene for Bitcoin mining i Norge

Den populære investoren Kevin O’Leary utvikler et anlegg for Bitcoin mining i Tunnsjødal. Selskapet som driver miningen heter Bitzero. Anlegget vil ha en kapasitet på 100 MW når det står ferdig.

Her er de største anleggene for Bitcoin mining i Norge:

  • Bitzero, Tunnsjødal, 100 MW (under utbygging)
  • Bitdeer, Tydal, 50 MW (under utbygging)
  • Kryptovault, Hønefoss, 45 MW
  • Cowa & Lian Group, Mo, 40 MW
  • Northern Data, Notodden, 40 MW

Det er også mange mindre anlegg i området 1 MW til 40 MW i Norge. Du kan lese mer om dem i denne artikkelen.

Fremtiden for Bitcoin mining i Norge

Fremtiden for Bitcoin mining i Norge ser lovende ut, med potensial for betydelig vekst i bransjen. Med landets rikelige tilgang på fornybare energikilder og gunstige energikostnader, forventes minere å fortsette å sette opp anlegg i Norge. I tillegg kan Norges strenge miljøreguleringer sikre at miningen foregår bærekraftig.

Minere i Norge ønsker også å bidra til landets energisektor ved å utnytte overskuddsenergi generert av vannkraftverk. Ved å bruke denne overflødige energien til å drive miningen, kan minere bidra til å redusere sløsing med energi og fremme bærekraftig praksis.

Videre kan minere samarbeide med energiselskaper for å skape en mer effektiv energiinfrastruktur i landet.

Grønn energi, et forutsigbart politisk landskap, billige strømpriser i nord og et kjølig klima skaper et unikt miljø for Bitcoin mining. Noen investorer liker også at Norge ikke er med i EU. Det er ingen overraskelse at et annet land utenfor EU, Sveits, også blir en stor aktør i kryptoindustrien.

Avslutningsvis virker fremtiden for Bitcoin mining i Norge lovende, med potensial for betydelig vekst i bransjen. Minere kan bidra til landets energisektor ved å utnytte overskuddsenergi og fremme bærekraftig praksis, noe som gjør Norge til en attraktiv lokasjon for mining.

Foto: PeltonMan, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons


Kryptovalutaer regnes som en aktivaklasse med høy risiko. Verdien av populære kryptovalutaer krasjet 90-99% under bearmarkedet i 2018 og 2022.

Ingenting du leser på Bitcoinsentralen.no bør betraktes som investeringsrådgivning. Gjør alltid din egen due diligence. Forfattere av artiklene kan eie kryptovalutaer selv.

Bitcoinsentralen team

Vi er Bitcoinsentralen-teamet, en samling erfarne kryptospesialister med fokus på kryptomarkedet siden 2017. Vårt team gir deg ferske innsikter fra kryptoverdenen hver uke. Bli med oss på en reise med utforskning mens vi navigerer i det raskt utviklende landskapet av kryptovalutaer!