BNB kurs – NOK & USD

BNB kursen har historisk svingt mellom $0,1 (01. august 2017) og $690 (10. mai 2021). BNB er tokenet til BNB Chain. BNB henter sin verdi fra sine ulike brukstilfeller innenfor Binance-økosystemet. BNB kan gå betydelig høyere hvis Binance.com opprettholder sin status som den største kryptobørsen i verden, og tiltrekker seg flere brukere og volum til sin plattform.

BNB kurs historikk

BNB kursen har historisk svingt mellom $0,1 (01. august 2017) og $690 (10. mai 2021). BNB-kurshistorikken starter fra juli 2017. Denne informasjonen er basert på data fra Coinmarketcap.

BNB ble lansert som et ERC-20-token på Ethereum-nettverket av Binance.com, den største kryptovalutabørsen i verden. BNB ble opprinnelig kalt Binance Coin.

BNB kom inn på markedet i 2017 med en kurs på rundt 0,1 dollar og nådde 10 dollar i desember 2017, etter den generelle boomen i kryptomarkedet. I 2018 opplevde BNB en kraftig nedgang sammen med resten av kryptomarkedet, og falt til et lavpunkt på $4,2 i desember 2018. Det led også av regulatorisk usikkerhet og sikkerhetsbrudd som også påvirket Binance.com. Til tross for en kraftig nedgang, falt ikke kursen på BNB like mye som majoriteten av altcoin-markedet.

I 2019 kom BNB seg etter nedgangen og nådde en ny all-time high på $39,6 i juni 2019. Dette ble drevet av flere faktorer, som lanseringen av Binance Chain, en egen blokkjede for BNB som tillot den å migrere fra Ethereum og støtte raskere og billigere transaksjoner. Binance introduserte også Binance Launchpad, en plattform som tillot brukere å delta i token-salg av nye prosjekter ved hjelp av BNB.

Nedenfor er en historisk graf over kursen til BNB.

bnb kurs

BNB sto overfor noen utfordringer på grunn av COVID-19-pandemien i 2020, som forårsaket volatilitet og likviditetsproblemer i kryptomarkedet. Den møtte også konkurranse fra andre blokkjeder og DeFi-plattformer som tilbød lignende eller bedre funksjoner enn Binance Chain. Imidlertid klarte den fortsatt å opprettholde en stabil kurs på rundt $15-$30, og dra fordel av sin sterke brukerbase og økosystem.

I 2021 eksploderte BNB i popularitet og pris, og nådde et svimlende all-time high på $690 i mai 2021. Dette skyldtes hovedsakelig lanseringen av Binance Smart Chain (BSC), en oppgradert versjon av Binance Chain som støttet smart kontrakter og interoperabilitet med Ethereum. BSC tiltrakk seg mange DeFi- og NFT-prosjekter som lette etter et billigere og raskere alternativ til Ethereum, og tilbød også insentiver for brukere til å stake sine BNB-tokens for å sikre nettverket.

BNB dro også fordel av den økende bruken av krypto fra institusjonelle og private investorer, samt den økende etterspørselen etter Binance.com-tjenester.

I 2022 sto BNB overfor en viss korreksjon og konsolidering etter sin meteoriske oppgang i 2021. Den nådde et lavpunkt på $196 den 19. juni 2022, da hele kryptomarkedet var i fritt fall. Navnet Binance Coin ble offisielt forlatt i 2022. Nå heter mynten bare BNB, det samme som tickeren. Binance Smart Chain-økosystemet ble også omdøpt til BNB Chain i 2022.

Sammenlignet med BTC har BNB prestert relativt godt gjennom årene, spesielt når det gjelder prosentvise gevinster. Mens BTC har økt med omtrent 100x siden 2017, har BNB økt med omtrent 3000x i samme periode. Imidlertid er BTC fortsatt den desidert mest verdifulle og innflytelsesrike kryptovalutaen, med en markedsverdi på over 1 billion dollar, mens BNB har en markedsverdi på rundt 50 milliarder dollar.

Hva er BNB?

BNB er tokenet til BNB Chain. BNB Chain er en av de største smart kontraktsplattformene i markedet, og konkurrerer mot plattformer som Ethereum, Tron, Cardano og Solana.

BNB ble lansert på Ethereum-plattformen av Binance.com kryptobørs i 2017. Den het opprinnelig Binance Coin. BNB hadde nytte bare innenfor Binance-økosystemet, og ble brukt til å betale gebyrer og delta i Binance Launchpad.

Da Binance lanserte Binance Chain i 2019 og Binance Smart Chain i 2020, ble BNB tokenet for disse plattformene også. Det meste av likviditeten flyttet seg også til Binances blokkjeder.

Det er viktig å merke seg at en rebranding fant sted i 2022, hvor navnet «Binance» ble droppet. Binance Coin ble BNB, og Binance Smart Chain ble BNB Chain. Dette understreker BNBs desentraliserte natur.

Til tross for rebranding kan BNB fortsatt brukes som et verktøystoken på Binance børsen. Derfor er det ikke bare et token på en smart kontraktsplattform som ETH, SOL eller ADA. BNB fungerer som en hybridmynt med flere bruksområder, og fungerer både som et børstoken og et token for en smart kontraktsplattform.

Sjekk ut vår BNB kryptoguide for å lære mer om historien til BNB og teknologien til BNB Chain.

Hvorfor er BNB verdifull?

BNB henter sin verdi fra sine ulike brukstilfeller innenfor Binance-økosystemet. BNB ble opprinnelig introdusert med fordeler på Binance børsen. Traders kan bruke BNB til å betale for handelsgebyrer, delta i tokensalg på Binance Launchpad og få tilgang til andre tjenester innenfor Binance-økosystemet. Dette skapte en etterspørsel etter BNB ettersom brukerne forsøkte å dra nytte av disse fordelene og rabattene.

Nedenfor er et skjermbilde av Binance.com-nettstedet.

binance.com

Over tid utvidet Binance sine tilbud ved å lansere Binance Smart Chain (BSC), en blokkjedeplattform som gjør det mulig å lage desentraliserte applikasjoner (Dapps) og smart kontrakter. BNB ble deretter tokenet til Binance Smart Chain, og drev dets økosystem. BNBs verdi på Binance Smart Chain er drevet av dens rolle i nettverksdrift, inkludert betaling for transaksjonsgebyrer, deltakelse i desentraliserte finansprotokoller (DeFi) og engasjement i yield farming og staking-aktiviteter.

Integreringen av BNB i Binance Smart Chain-økosystemet har ytterligere økt nytten og etterspørselen. BNBs verdi påvirkes av faktorer som adopsjon og bruk av Binance Smart Chain, den generelle populariteten til Binance-børsen, markedets etterspørsel etter desentraliserte applikasjoner og generell markedssentiment mot kryptovalutaer.

Merk: Binance Smart Chain har vært kjent som BNB Chain siden 2022.

I tillegg utfører Binance med jevne mellomrom token burns, der en del av BNB-tokens fjernes permanent fra sirkulasjonen. Denne mekanismen for token burns bidrar til å skape knapphet, og potensielt øke verdien av de gjenværende BNB-tokenene.

Samlet sett er BNBs verdi utledet fra dens nytte i Binance-økosystemet, dens rolle i BNB-kjeden, markedsdynamikk påvirket av tilbuds- og etterspørselsfaktorer.

Prisprediksjon for BNB

BNB kan gå betydelig høyere hvis Binance.com opprettholder sin status som den største kryptobørsen i verden, og tiltrekker seg flere brukere og volum til sin plattform. Dette vil øke etterspørselen og nytten av BNB, ettersom den brukes til ulike formål på børsen, for eksempel å betale gebyrer, delta i tokensalg, staking osv.

BNB kan også dra nytte av suksessen til BNB Chain, som er blokkjeden til BNB som støtter smart kontrakter og interoperabilitet med Ethereum. BNB Chain kan tiltrekke seg flere DeFi- og NFT-prosjekter som leter etter et billigere og raskere alternativ til Ethereum, og tilbyr også insentiver for brukere til å stake sine BNB-tokens for å sikre nettverket. Dette vil øke verdien og knappheten til BNB, ettersom flere tokens er låst i nettverket.

Nedenfor er en liste over de store smart kontraktsplattformene i rekkefølge i henhold til TVL. Hvis BNB Chain kan konkurrere med andre nye blokkjeder som Solana, Cardano, osv, kan det øke tilliten og adopsjonen til BNB.

Plattform Token TVL Markedsandel
Ethereum ETH $56,7 milliarder 59,4 %
Tron TRX $8,5 milliarder 9,0 %
BNB Chain BNB $5,5 milliarder 5,7 %
Solana SOL $4,0 milliarder 4,2 %
Arbitrum ARB $2,7 milliarder 2,8 %
Blast BLAST $1,6 milliarder 1,7 %
Base - $1,5 milliarder 1,6 %
Bitcoin BTC $1.2 milliarder 1,3 %

På den annen side kan BNB krasje hvis Binance.com står overfor alvorlige regulatoriske eller juridiske utfordringer fra ulike jurisdiksjoner som anklager den for å operere uten riktige lisenser eller overholdelse. Dette kan skade omdømmet og påliteligheten, og føre til at brukere migrerer til andre børser som er mer regulerte og sikre.

BNB kan også lide av svikt eller angrep fra BNB Chain, noe som kan kompromittere funksjonaliteten og sikkerheten. BNB Chain kan også miste konkurransefortrinnet hvis andre blokkjeder tilbyr bedre funksjoner eller løsninger enn det, eller hvis Ethereum klarer å løse skalerbarhets- og kostnadsproblemer. Dessuten kan BNB bli påvirket av det generelle markedssentimentet og volatiliteten til kryptoområdet, noe som kan forårsake plutselige fall eller topper i kursen.

Avslutningsvis har BNB mye potensiale for å vokse i fremtiden, men står også overfor mange risikoer og usikkerhetsmomenter. Det er en svært spekulativ eiendel som krever nøye undersøkelser og analyser før du investerer i den.

Hvis du er interessert i å kjøpe BNB, sjekk vår nybegynnerguide for hvordan du kjøper BNB. Den gir deg trinnvise instruksjoner om hvordan du kan kjøpe BNB enkelt og trygt.