Analyse
10
jul
dollar cost averaging dca

Denne nettsiden har vervelenker. Bitcoinsentralen kan motta kompensasjon dersom du besøker tjenester som vi anbefaler gjennom våre lenker. Les mer om annonsering på infosiden.

Dollar-Cost Averaging (DCA) forklart

Dollar Cost Averaging (DCA) er en systematisk investeringsstrategi. Dollar-Cost Averaging krever en gjennomtenkt plan som vil bli utført over lang tid. DCA gir flere fordeler når det brukes som en investeringsstrategi. Mens DCA kan være en gunstig investeringsstrategi, er det ikke uten begrensninger.

DCA er en kraftig investeringsstrategi, men det finnes måter å potensielt forbedre lønnsomheten ved å justere kjøp manuelt under forskjellige markedsforhold. De fleste store kryptobørser tilbyr en funksjon for DCA.

Hva er Dollar Cost Averaging (DCA)?

Dollar Cost Averaging (DCA) er en systematisk investeringsstrategi. DCA refererer til praksisen med at investorer konsekvent kjøper et forhåndsbestemt beløp av en eiendel ved å bruke et fast beløp. Dette kjøpet gjøres med forhåndsbestemte intervaller uavhengig av kursen på eiendelen.

For eksempel kan en investor kjøpe Bitcoin annenhver mandag med et fast beløp på 1000 kr. Mengden Bitcoin kjøpt vil variere basert på kursen på Bitcoin, men det kjøpte beløpet er alltid det samme i fiat (1000 kr).

DCA fungerer ved å utnytte naturlige fluktuasjoner av markedspriser. Når prisen på eiendelen er høy, vil det faste investeringsbeløpet kjøpe færre enheter. Omvendt, når prisen er lav, vil det faste investeringsbeløpet kjøpe flere enheter. Denne tilnærmingen gjør det mulig for investorer å skaffe seg flere enheter under markedsnedgang og færre enheter under markedsoppgang.

Den viktigste fordelen med DCA er dens evne til å fjerne behovet for presis markedstiming. I stedet for å prøve å forutsi kortsiktige prisbevegelser, oppfordrer DCA investorer til å fokusere på langsiktig akkumulering. Denne strategien bidrar til å redusere virkningen av emosjonell beslutningstaking og risikoen forbundet med å prøve å kjøpe eiendeler på sitt laveste punkt eller selge på sitt høyeste.

DCA har vunnet popularitet i kryptovalutamarkedet på grunn av dens iboende volatilitet og uforutsigbarhet. Det gir en disiplinert tilnærming til å investere i et marked kjent for sine raske prissvingninger. Ved å spre kjøpene over tid kan investorer potensielt oppnå en lavere gjennomsnittlig kjøpesum, og dermed øke sin samlede avkastning på lang sikt.

Denne artikkelen er en nybegynners guide til Dollar-Cost Averaging. Siden dette er et nettsted om kryptovalutaer, utforsker vi denne investeringsstrategien fra kryptovalutaers synspunkt.

Hvordan gjennomføre Dollar Cost Averaging (DCA)?

Dollar-Cost Averaging krever en gjennomtenkt plan som vil bli utført over lang tid. Selv om detaljene kan variere avhengig av individuelle omstendigheter, er det seks trinn man vanligvis bør ta når man utfører DCA-strategi.

 1. Velg et investeringsbeløp: Bestem deg for det faste beløpet du er komfortabel med å investere med jevne mellomrom. Vurder din økonomiske situasjon og risikotoleranse. Det er viktig å velge et beløp som er bærekraftig på lang sikt. Noen DCA-investorer deler et engangsbeløp over en viss tidsperiode, mens andre investerer for eksempel en prosentandel av lønnen sin hver måned.
 2. Angi en kjøpsfrekvens: Bestem om du foretrekker ukentlige eller månedlige kjøp. I det lange løp spiller det ingen rolle hva intervallet ditt er. Det kan være noen begrensninger for dette avhengig av kryptobørsen du bruker.
 3. Vurder den totale investeringsvarigheten: Avhengig av målene dine, kan du velge å fortsette DCA i en fast periode eller på ubestemt tid. Vurder om du planlegger å investere for en bestemt tidsramme eller opprettholde strategien på lang sikt.
 4. Bestem hvilke kryptoer du vil kjøpe: I teorien kan DCA implementeres som en strategi for alle kjøp av eiendeler. Imidlertid er det virkelige begrensninger. Hver investor må fokusere på visse eiendeler, fordi ingen kan kjøpe hver eneste kryptomynt som finnes. Vi anbefaler nybegynnere kryptoinvestorer å velge Bitcoin eller Ethereum (eller begge deler) for sin DCA-strategi. Dette er de sikreste kryptovalutaene i markedet og dekker til sammen omtrent 70 prosent av kryptomarkedsverdien.
 5. Hold deg informert, men unngå overovervåking: Hold oversikt over markedstrender og utvikling i kryptovalutaområdet, selv om du har en automatisert plan. Du bør ha en grunnleggende forståelse av reguleringen, gjeldende skattelover og statusen til de store kryptoene uavhengig av investeringsstrategi.
 6. Automatiser kjøpene dine (når det er mulig): Hvis den valgte kryptovaluta børsen eller investeringsplattformen tilbyr automatiserte gjentatte kjøp, kan du dra nytte av denne funksjonen. Automatisering bidrar til å sikre konsekvens og fjerner behovet for manuell inngripen.

Vårt viktigste råd om Dollar Cost Averaging er som følger:

Hold deg forpliktet til det langsiktige! DCA er en langsiktig strategi, så det er viktig å være tålmodig og engasjert. Unngå å gjøre impulsive endringer eller forlate strategien under nedgangstider i markedet. Hold deg til planen din, og stol på de potensielle fordelene ved konsekvent investering over tid.

dca investor

Husk at hver investors omstendigheter og preferanser kan variere, så det er viktig å tilpasse disse retningslinjene til din spesifikke situasjon. Ved å utvikle en veldefinert DCA-plan og følge den konsekvent, kan du potensielt dra nytte av fordelene denne strategien gir i den ustabile verden av kryptovalutaer.

Fordeler med DCA

DCA gir flere fordeler når det brukes som en investeringsstrategi. Her er noen viktige fordelene du bør vurdere:

 • Fjerner behovet for markedstiming: DCA eliminerer presset for å forutsi kortsiktige prisbevegelser og engasjere seg i markedstiming. Investorer kan unngå stress og følelsesmessig skjevhet forbundet med å prøve å kjøpe på det absolutt laveste punktet eller selge på det høyeste. I stedet fokuserer DCA på langsiktig akkumulering og potensielle gevinster.
 • Disiplinert og konsekvent investering: DCA gir økonomisk disiplin ved å fremme regelmessig og konsekvent investering. Det oppfordrer enkeltpersoner til å holde seg til investeringsplanen uavhengig av markedsforhold eller eksterne faktorer. Denne disiplinerte tilnærmingen bidrar til å unngå impulsive beslutninger drevet av markedssentiment eller FOMO (Fear Of Missing Out).
 • Kursgjennomsnitt på tvers av markedssykluser: DCA gjør det mulig for investorer å få en gjennomsnittskurs over ulike markedssykluser. Dette betyr at de kan dra nytte av å kjøpe både i nedgangstider og oppgangstider i markedet. Over tid kan denne balanserte tilnærmingen føre til jevnere avkastning og redusert eksponering mot ekstreme markedsforhold.
 • Tilgjengelig for nybegynnere: DCA er en enkel strategi for nybegynnere som kommer inn i verden av kryptovalutaer. Det gir dem mulighet til å begynne å investere med mindre startkapital og reduserer risikoen for å gjøre betydelige feil på grunn av mangel på erfaring eller markedskunnskap.
 • Psykologiske fordeler: DCA gir psykologiske fordeler ved å minimere den følelsesmessige effekten av markedsvolatilitet. Det er veldig enkelt å gjøre feil i kryptomarkedet på grunn av den ekstreme volatiliteten og følelsesmessige stresset kursbevegelsene kan forårsake. DCA kan redusere stressnivået betydelig.
 • Kjøper dippen: Kjøp av kryptovalutaer etter store priskrasj har historisk vist seg lønnsomt. Å gjennomføre dette kan imidlertid være mentalt vanskelig og stressende. En automatisert DCA-plan utfører kjøp til lavere priser, slik at du kan utnytte markedskrasj uten stress.

For å oppsummere gir Dollar Cost Averaging (DCA) en enkel og disiplinert tilnærming til å investere i kryptovalutaer. Det er spesielt godt egnet for nybegynnere som søker en stressfri og langsiktig investeringsstrategi i kryptoverden.

Begrensninger ved DCA

Mens DCA kan være en gunstig investeringsstrategi, er det ikke uten begrensninger. Det er viktig å være klar over disse ulempene når man vurderer implementeringen av DCA. Her er tre viktige begrensninger du bør vurdere:

 1. Potensial for tapte muligheter for massive gevinster
 2. Tar lang tid å nå overskudd under bearmarkeder
 3. Mangelen på profitt

La oss gå dypere inn i disse punktene.

En betydelig begrensning av DCA er at det ikke vil gjøre det mulig for investorer å oppnå betydelige gevinster sammenlignet med de som tar risiko med engangsinvesteringer. Siden DCA innebærer å kjøpe faste beløp med jevne mellomrom, vil det aldri fange fortjenesten oppnådd av raske kursendringer. Investorer som tar kalkulert risiko med engangsinvesteringer har potensial for langt større avkastning. Dette kommer selvfølgelig sammen med høyere risiko.

Hvis en investor begynner DCA under et langt bearmarked for kryptovalutaer, vil det ta hele perioden for bearmarkedet, pluss en påfølgende oppgang, å tjene penger. Derimot kan noen som kjøper på bunnen med et engangsbeløp potensielt se fortjeneste i løpet av dager. DCA passer bedre for de som tenker langsiktig og ønsker å redusere risiko. Det er vanskelig å time markedsbunnen for alle investorer.

En aktiv investor kan gripe fortjeneste under prisstigninger og reinvestere i bearmarkeder, noe som potensielt kan øke fortjenesten. Mens DCA tilbyr en solid strategi med gjennomsnittlige kurser og fortjeneste, krever forfølgelse av høyere fortjenestemarginer aktivt engasjement og å ta mer risiko. Aktive strategier gir potensial for større gevinster, men utsetter investorer for volatilitet, mens DCA gir en disiplinert tilnærming for konsistent akkumulering.

Hvordan forbedre Dollar-Cost Averaging?

DCA er en kraftig investeringsstrategi, men det finnes måter å potensielt forbedre lønnsomheten ved å justere kjøp manuelt under forskjellige markedsforhold. Ved å være proaktive og tilpasningsdyktige kan investorer optimalisere sin DCA-tilnærming basert på rådende markedstrender og hendelser.

La oss utforske tre viktige strategier for å forbedre fortjenesten gjennom manuelle justeringer.

I bullmarkeder bør du vurdere å justere DCA-kjøpene dine for å utnytte potensielle gevinster. En tilnærming er å redusere kjøpsbeløpene litt, dra nytte av det oppadgående momentumet samtidig som du opprettholder konsistens. I tillegg kan du til og med velge å midlertidig pause DCA-kjøp for å revurdere markedet og vurdere om en engangsinvestering eller å ta fortjeneste kan være mer fordelaktig.

Under bearmarkeder er det muligheter for potensielt å øke fortjenesten. Ved å øke kjøpsbeløpene litt kan du samle flere eiendeler til lavere priser, og dra nytte av markedsnedgangen. Alternativt kan du justere intervallene mellom kjøp til å være hyppigere, slik at du kan redusere den gjennomsnittlige kursen for kjøpene dine og potensielt dra nytte av lavere gjennomsnittspriser. I tillegg kan strategisk vurdering av engangsinvesteringer under alvorlige markedsnedgangstider optimalisere avkastningen ytterligere.

For å avgjøre om en eiendel er i et bear- eller bullmarked, er en nyttig retningslinje 200-dagers glidende gjennomsnitt. Hvis prisen konsekvent holder seg over denne trenden i en lengre periode, indikerer det et bullmarked. Omvendt, hvis kursen konsekvent holder seg under 200-dagers glidende gjennomsnitt, antyder det et bearmarked. 200-dagers glidende gjennomsnitt kan tjene som en pålitelig indikator for å vurdere markedsretning og trend.

bull vs bear markedet

Bortsett fra markedstrender, kan det å holde øye med viktige hendelser drevet av nyheter, forskrifter eller andre faktorer gi muligheter for manuelle justeringer. Samtidig som kjernen i DCA-strategien opprettholdes, kan det å reagere manuelt på slike hendelser forbedre resultatene. For eksempel, hvis positive nyheter eller utvikling påvirker kortsiktige kurser betydelig, kan du velge å ta delvis fortjeneste. Omvendt, hvis negative nyheter uten langsiktig relevans fører til at prisene faller, kan det å gripe muligheten til å foreta et engangskjøp potensielt gi høyere avkastning i fremtiden.

Ved å være oppmerksom på markedsforholdene, kan investorer avgrense sin DCA-tilnærming for å forbedre lønnsomheten. Det er viktig å finne en balanse mellom manuelle justeringer og kjerneprinsippene i DCA, noe som sikrer en forsiktig og disiplinert investeringsstrategi.

Hvordan utføre DCA på kryptobørser?

De fleste store kryptobørser tilbyr en funksjon for DCA. Dette kan noen ganger refereres til som ”Recurring Purchase”, ”Recurring Buy”, ”Auto-Buy” eller noe lignende. Hver børs kan også ha spesifikke begrensninger angående tidsintervaller og tilgjengelige kryptovalutaer for DCA.

Deretter vil vi forklare hvordan du gjør DCA på Binance. På Binance kan du gjennomføre DCA ved å gjøre et ”Recurring Buy”:

 1. Velg alternativet ”Credit/Debit card” på appens hjemmeside. Derfra velger du kryptovalutaen du ønsker å kjøpe og aktiverer funksjonen Recurring Buy på samme side.
 2. Velg din foretrukne lokale valuta for kjøpet.
 3. Trykk på datoen på samme side og velg ønsket intervall mellom ukentlig, bi-ukentlig eller månedlig. Du kan også spesifisere dag og klokkeslett for kjøpene.
 4. For øyeblikket godtar Binance Visa- eller Mastercard-betalinger. Du kan velge å bruke et av dine eksisterende kort eller legge til et nytt kort for å foreta kjøpene. Vær oppmerksom på at opptil fem kort kan lagres, og hvis du vil legge til flere, må du fjerne eksisterende kort. I tilfelle et kort brukes for Recurring Buy, er det nødvendig å kansellere de eksisterende gjentakende Recurring Buy planene for å fortsette.
 5. Bekreft bestillingsdetaljene dine. Gå nøye gjennom og bekreft bestillingsdetaljene dine innen ett minutt, da kursen og mengden kryptovaluta vil bli beregnet på nytt etter den tiden. Du kan trykke på ”Refresh” for å se den siste markedsprisen. Når du har bekreftet bestillingsdetaljene, er du klar. Sjekk ordrehistorikken din for statusen for Recurring Buy planen.

Følg disse trinnene for å kansellere en Recurring Buy plan på Binance-mobilappen: Logg inn på kontoen din og trykk på ”Orders” nederst på skjermen. Derfra får du tilgang til ”Buy/Sale History” hvor du finner dine kjøp. Se etter den relevante Recurring Buy ordren, og velg kanselleringsalternativet for å stoppe de framtidige kjøpene.

For en omfattende forståelse av Binance og detaljert veiledning om bruk av mobilappen for vanlige kjøp, anbefaler vi å referere til vår grundige Binance gjennomgang. Denne gjennomgangen gir verdifull innsikt og instruksjoner for å hjelpe deg med å navigere effektivt i Coinbase og få mest mulig ut av funksjonene for gjentakende kjøp av kryptovaluta.


Kryptovalutaer regnes som en aktivaklasse med høy risiko. Verdien av populære kryptovalutaer krasjet 90-99% under bearmarkedet i 2018 og 2022.

Ingenting du leser på Bitcoinsentralen.no bør betraktes som investeringsrådgivning. Gjør alltid din egen due diligence. Forfattere av artiklene kan eie kryptovalutaer selv.

Bitcoinsentralen team

Vi er Bitcoinsentralen-teamet, en samling erfarne kryptospesialister med fokus på kryptomarkedet siden 2017. Vårt team gir deg ferske innsikter fra kryptoverdenen hver uke. Bli med oss på en reise med utforskning mens vi navigerer i det raskt utviklende landskapet av kryptovalutaer!

Relaterte artikler
03
feb
Hva er Solana (SOL)?

Hva er Solana (SOL)?

Solana (SOL) er en av de største smart kontraktsplattformene. Anatoly Yakovenko gir et ansikt til […]

Les mer
18
apr
Nybegynnerguide til stablecoins

Nybegynnerguide til stablecoins

Stablecoin er en kryptovaluta hvor kursen er knyttet til en fiatvaluta. Bruken av stablecoins har […]

Les mer
12
feb
Bitcoin halving 2024

Bitcoin halving 2024

Bitcoin halving (halvering) er en hendelse der tilbudet av nye bitcoins reduseres med 50 prosent. […]

Les mer