Analyse
23
jun
arbitrum

Denne nettsiden har vervelenker. Bitcoinsentralen kan motta kompensasjon dersom du besøker tjenester som vi anbefaler gjennom våre lenker. Les mer om annonsering på infosiden.

Ethereums layer 2 skaleringsløsninger

Blockchain-økosystemet består av fire lag: Layer 0, Layer 1, Layer 2 og Layer 3. Ethereums Layer 2 løsninger er hovedsakelig implementert med to teknologier: Optimistic Rollups og ZK-Rollups.

De mest populære Ethereum Layer 2 blokkjedene er Arbitrum, Optimism, Blast, Manta Pacific, Base og Starknet. Polygon er en av de eldste og mest kjente skaleringsløsningene for Ethereum. For å oppsummere er Ethereums Layer 2 løsninger avgjørende for å bruke blokkjeder.

Hva er Layer 0, Layer 1, Layer 2 og Layer 3?

Blockchain-økosystemet består av fire lag: Layer 0, Layer 1, Layer 2 og Layer 3. Nå skal vi gå gjennom disse begrepene og forklare hvordan hvert lag er forskjellig.

Hva er Layer 0?

Layer 0 refererer til en infrastruktur på bunnivå for Layer 1 blokkjeder. Hensikten er å øke kompatibiliteten mellom Layer 1 blokkjeder; begrepet interoperabilitet brukes ofte for å beskrive Layer 0.

Layer 0 infrastruktur gjør kommunikasjonen mellom blokkjeder jevn og effektiv. Dette gjør det mulig å skape et bredere og mer allsidig økosystem enn i den tradisjonelle modellen, der Layer 1 blokkjeder er separate siloer.

Cosmos og Polkadot er de mest kjente Layer 0 prosjektene. Avalanche har også lignende teknologi. Du kan finne detaljerte anmeldelser av hvert prosjekt ved å klikke på Krypto fra hovedmenyen og velge Krypto guider.

Alle Layer 0 prosjekter opererer på et lignende prinsipp. I kjernen er en «master chain» som fungerer som en datavalidering og hub for sikkerhet. Andre blokkjeder vil være knyttet til denne såkalte master chain. Denne typen implementering muliggjør delt sikkerhet og raske forbindelser mellom blokkjeder.

Bildet nedenfor beskriver Polkadot-økosystemet. Det hjelper å forstå hvordan en Layer 0 infrastruktur er bygget.

polkadot parachains

Hvert Layer 0 prosjekt har sitt eget token staket av validatorer på master chain. For eksempel er Polkadots token DOT, og Cosmos har ATOM.

Hver Layer 0 implementering er et unikt økosystem. Layer 1 blokkjeder opprettes i dette økosystemet i henhold til spesifikke regler. Vanligvis oppretter apputviklere ett Layer 1 for hvert program. For eksempel kan et blokkjedebasert spill ha et tilpasset Layer 1 og et egendefinert token.

Layer 0 vs. token bridge

Layer 0 og en token bridge (tokenbro) er forskjellige løsninger, selv om begge kobler sammen blokkjeder. La oss nå undersøke forskjellene mellom disse teknologiene.

Layer 0 implementeringen er et økosystem der dusinvis eller hundrevis av sammenkoblede blokkjeder er koblet sammen via en master chain (hub). På den andre siden bygges en tokenbro mellom to blokkjeder som ikke nødvendigvis er kompatible med hverandre.

Tokenbroer eksisterer mellom alle større blokkjeder. For eksempel har Ethereum og Solana flere tokenbroer mellom seg, for eksempel Wormhole, Allbridge og Carrier. En tokenbro er også nødvendig for å flytte tokens mellom Layer 1 og 2 blokkjeder. Nedenfor er et bilde av tokenbroen mellom Ethereum og Base (Layer 2).

ethereum base bridge

Som navnet antyder, muliggjør en tokenbro overføring av tokens fra en blokkjede til en annen. For eksempel, hvis Ether (ETH) overføres til Solana-blokkjeden, blir ETH låst i en smart kontrakt ved Ethereum-enden av broen. Etter dette oppretter smart kontrakten på Solana et tilsvarende antall tokens på Solanas blokkjede.

Personen som brukte broen kan også overføre tokens tilbake når som helst og få det originale ETH beløpet for seg selv på Ethereum-blokkjeden. Den tilsvarende logikken fungerer for alle tokenbroer.

Merk at en Layer 0-infrastruktur også kan ha broer til andre blokkjeder. For eksempel kan Polkadot bygge en bro til Ethereum, og koble Ethereum-blokkjeden til alle blokkjeder i Polkadot-økosystemet.

Hva er Layer 1?

Begrepet Layer 1 har blitt kjent gjennom Ethereum, ettersom Ethereums Layer 2-nivåer har steget i popularitet de siste årene. På grunn av dette har mange kryptoinvestorer begynt å studere innholdet i begrepene Layer 1 og Layer 2.

Merk at Layer 1 ikke er et synonym for Ethereum. For eksempel har Bitcoin hatt et Layer 2 (Lightning nettverket) i over fem år. Bitcoin blockchain, eller MainNet, er dermed et Layer 1. Nesten alle kjente blokkjeder, inkludert Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano og så videre, er Layer 1 blokkjeder. Transaksjoner utført på Layer 1 betales med tokenet til den respektive blokkjeden.

Layer 1 betyr ikke at det skal være et Layer 0 under det. Dette er svært uvanlig. For eksempel er det ingen Layer 0 infrastruktur under Bitcoin eller Ethereum. Layer 0 kan bare bli funnet hvis Layer 1 blokkjeden er opprettet i et Layer 0 økosystem (f.eks. Cosmos eller Polkadot).

En Layer 1 blokkjede garanterer sikkerhet for et Layer 2. Dette betyr at alle Layer 2 blokkjeder er koblet til en Layer 1 blokkjede.

Hva er Layer 2?

Som navnet antyder, er Layer 2 blokkjeder bygget på toppen av Layer 1 blokkjeder. Formålet med Layer 2 er å redusere transaksjonsbelastningen på Layer 1 og dermed øke ytelsen. Layer 2 blokkjeder kan håndtere et mer betydelig antall transaksjoner til lavere kostnader sammenlignet med Layer 1 blokkjeder.

Begrepet Layer 2 har blitt kjent for allmennheten gjennom Ethereum. I dette tilfellet refererer Layer 2 til skaleringsløsninger bygget på Ethereum. De tar sikte på å lette overbelastningen som finnes på Ethereum blokkjeden og tilby billige og raske transaksjoner – uten å ofre Ethereums sikkerhet.

De mest kjente Layer 2 løsningene er Arbitrum, Optimism, Base og Blast. De bruker en teknologi kalt Optimistic Rollups. Ethereums Layer 2 blokkjeder er også bygget for å være kompatible med EVM (Ethereum Virtual Machine), slik at applikasjoner opprettet på Ethereum-plattformen enkelt kan klones til Layer 2.

Tabellen nedenfor viser grunnleggende informasjon om de viktigste Ethereums Layer 2 blokkjedene.

Navn Teknologi Token Markedsandel
Arbitrum Optimistic Rollups ARB 41 %
Optimism Optimistic Rollups OP 17 %
Base Optimistic Rollups - 15 %
Blast Optimistic Rollups BLAST 7 %
Mantle Optimum MANTA 3 %
Linea ZK Rollups - 2 %
Starknet ZK Rollups STRK 2 %

Markedsandelen er basert på midler låst i smart kontrakter.

Vær oppmerksom på at transaksjoner som utføres på Layer 2 vanligvis betales med tokenet for Layer 1 blokkjeden de er bygget på. For eksempel betales transaksjoner på Lightning nettverket med Bitcoin. Transaksjonene til Arbitrum, Optimism og andre Ethereum L2 betales med Ether (ETH).

Layer 2 kan også ha et token. For eksempel har ikke Lightning nettverket et token, men mange Ethereum Layer 2 blokkjeder har et token. Hvis det er et token, er det vanligvis et styringstoken.

Hva er Layer 3?

Layer 3 gir et ekstra skaleringsnivå på toppen av Layer 2. Selv om Layer 2 forbedrer skalerbarheten til Layer 1 betydelig, kan du aldri ha for mye ytelse.

Layer 3 er også kjent som det distribuerte applikasjonslaget. Tanken er å lage et Layer 3 for hver applikasjon. Layer 1 og 2 er generelle operativsystemer som kan støtte et bredt spekter av applikasjoner.

Selv om Layer 3 løsninger gir mer effektivitet og skalerbarhet, reduseres sikkerheten uunngåelig ved å legge til nye lag. Visse kompromisser må gjøres for å oppnå bedre hastighet og skalerbarhet.

Utviklingen av Layer 3 løsninger er for tiden i en tidlig fase. Det mest kjente eksemplet på Layer 3 er Degen Chain, som har sitt eget DEGEN token. Degen er en Layer 3 løsning bygget på toppen av Layer 2 løsningen Base.

Optimistic Rollups vs ZK Rollups

Ethereums Layer 2 løsninger er hovedsakelig implementert med to teknologier: Optimistic Rollups og ZK-Rollups. La oss nå gå gjennom de viktigste funksjonene.

Optimistic Rollups

Optimistic Rollups er den mest populære teknologien for Ethereums Layer 2 løsninger. Det gjør det mulig å bygge et ekstra prosesseringslag på toppen av Ethereum. Transaksjoner samles i grupper med jevne mellomrom og sendes deretter til Ethereum blokkjeden (Layer 1) for sikker lagring.

Optimistic Rollups tilbyr betydelig raskere og billigere transaksjoner enn Ethereum blokkjeden. Det opprettholder også sikkerheten til Ethereum, da det bruker konsensuslaget til Ethereum for å fullføre transaksjoner.

Arbitrum, Optimism og Base er de mest kjente Layer 2 løsningene som bruker Optimistic Rollups-teknologi. Vi vil diskutere disse prosjektene mer detaljert senere i denne artikkelen.

ZK Rollups

ZK-Rollups er en Layer 2-teknologi som har fått stor oppmerksomhet. Det grunnleggende prinsippet er det samme som for Optimistic Rollups-teknologi. ZK-Rollups muliggjør opprettelsen av et nytt prosesseringslag på toppen av Ethereum, hvis transaksjoner lagres i bunter på Ethereum blokkjeden.

Teknisk sett er det en viktig forskjell mellom ZK-Rollups og Optimistic Rollups. Når Optimistic Rollups brukes, sjekker og behandler en gruppe validatorer transaksjonsdata før de legges til Ethereum-hovednettet. ZK-Rollups, derimot, er basert på såkalt zero knowledge proofs.

Zero knowledge proofs gjør det mulig å verifisere transaksjoner uten å avsløre innholdet. Dette kan gi brukerne bedre personvern, men gjør autentiseringsprosessen litt mer kompleks og beregningsmessig dyr.

Selv om ZK-Rollups ikke er mye brukt, har flere prosjekter annonsert planer om å integrere dem i deres fremtidige Layer 2 løsninger. ZK-Rollups vil sannsynligvis være den neste megatrenden i Layer 2 løsninger ettersom desentraliserte applikasjoner og blokkjeder søker å forbedre skalerbarheten og gi bedre personvern. Polygon er en av pionerene innen denne teknologien.

De mest populære Ethereum Layer 2 løsningene

De mest populære Ethereum Layer 2 blokkjedene er Arbitrum, Optimism, Blast, Manta Pacific, Base og Starknet. Nå skal vi gå gjennom grunnleggende informasjon om alle disse prosjektene. Andre blokkjeder har sine egne Layer 2 blokkjeder, men implementeringer bygget på Ethereum er de mest populære.

Vi har også publisert en omfattende nybegynnerguide om Bitcoins Layer 2, dvs. Lightning nettverket. Du kan lese den her.

Arbitrum

Arbitrum er en Layer 2 skaleringsløsning laget av Offchain Labs. Den bruker Optimistic Rollups-teknologien. Arbitrum har som mål å redusere Ethereums nettverksbelastning ved å legge til et nytt behandlingslag. Nedenfor er et bilde fra Arbitrums offisielle nettside (arbitrum.io), hvor du kan finne mer informasjon om prosjektet.

arbitrum

Som andre populære Layer 2 er Arbitrum kompatibel med EVM (Ethereum Virtual Machine). Denne kompatibiliteten har gjort det veldig enkelt å utvikle applikasjoner på Arbitrum. Mange populære apper har allerede blitt klonet fra Ethereum til Arbitrum.

Arbitrum er den mest vellykkede Layer 2 løsningen i DeFi-sektoren. Når denne artikkelen skrives er likviditeten til Arbitrum den 5. største i DeFi-sektoren, selv når alle Layer 1 blokkjeder er inkludert.

I tillegg til EVM-kompatibilitet har Arbitrum utviklet sin egen Arbitrum Virtual Machine (AVM). Takket være det støtter Arbitrum flere forskjellige programmeringsspråk, noe som gjør det veldig tilgjengelig for apputviklere.

Arbitrum har også sitt eget token kalt ARB. Det fungerer som et styringstoken for Arbitrum-protokollen. Eiere av ARB-tokens kan delta i beslutningsprosessene og bestemme den fremtidige utviklingen av Arbitrum.

Optimism

Optimism er en av de mest populære Layer 2 løsningene på markedet. Optimism bruker Optimistic Rollups-teknologi, som garanterer brukerne et effektivt og skalerbart alternativ for utvikling av distribuerte applikasjoner.

Optimism er en rask, stabil og svært skalerbar Layer 2 implementering. Det lar brukere fullføre transaksjoner betydelig raskere og billigere enn Ethereum-blokkjeden. Optimism er et attraktivt alternativ for utviklere og brukere som ønsker å effektivt utnytte smart kontrakter og desentraliserte applikasjoner uten høye transaksjonskostnader eller forsinkelser.

Nedenfor er et bilde fra Optimisms nettsted (optimism.io), hvor du kan finne mer informasjon om prosjektet.

optimism

Optimism og Arbitrum var i utgangspunktet de eneste betydelige konkurrentene i Layer 2 løpet. Nå har denne sektoren utvidet seg til dusinvis av prosjekter, hvorav ti har fått betydelig popularitet. Optimism har noe overraskende falt langt bak Arbitrum. Spesielt i DeFi-sektoren er likviditeten bare en tredjedel av Arbitrums.

Optimism har sitt eget styringstoken, OP. Innehaverne har rett til å delta i beslutningsprosessen angående fremtiden til Optimism-protokollen.

Blast

Blast er en av de nye aktørene i Ethereums Layer 2 konkurranse. Teknisk sett er Blast en EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatibel skalerbarhetsløsning som bruker Optimistic Rollups-teknologi. Det gjør det mulig for Blast å behandle transaksjoner raskt og kostnadseffektivt.

Blast har vunnet popularitet fordi det gjør det mulig for brukere å tjene avkastning for Ether (ETH) og utvalgte stablecoins som overføres til plattformen. Investorer kan tjene renter på midlene sine uten å måtte delta i stakingprosessen eller låse sine tokens. Dette er Blasts tilsynelatende styrke sammenlignet med Arbitrum og Optimism. Teknisk sett er implementeringene ganske identiske.

Blast har også et eget token kalt BLAST. En betydelig del av tokens vil bli distribuert til Blast-brukere ved hjelp av en poengberegningsmetode. Blast-brukere har samlet poeng ved å være aktive på plattformen en god stund.

Manta Nettverk

Manta Network (MANTA) er et av de mest populære prosjektene som bruker ZK-teknologien. Det har nylig fått enorm popularitet blant investorer. Manta Network har som mål å løse begrensningene som blokkjeder står overfor ved å bruke to separate nettverk: Manta Pacific og Manta Atlantic.

Manta Atlantic er en Layer 1 blockchain som bruker Polkadots infrastruktur, noe som betyr at det er en Polkadot parachain. Manta Atlantic støtter zk-SNARK proofs (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge), som krypterer dataene fra online transaksjoner og øker brukernes personvern. Manta Atlantic kombinerer sikkerheten og skalerbarheten som tilbys av Polkadot, og gir utviklere en utmerket plattform for å bygge ZK-baserte applikasjoner.

Manta Pacific bruker Celestias modulære blokkjede og Polygons CDK (Chain Development Kit) for å oppnå best mulig skalerbarhet i driften. Manta Pacific muliggjør utvikling av EVM-kompatible ZK-baserte applikasjoner med lave transaksjonskostnader.

Manta Network har også sin egen token kalt MANTA. Dens primære funksjon er å fungere som styringstoken for Manta Network. MANTA har blitt veldig populært blant kryptovalutainvestorer på relativt kort tid. Hovedårsaken til dette kan faktisk finnes i investorenes høye forventninger til ZK-baserte skalerbarhetsløsninger.

Base

Base er et Layer 2 utviklet av kryptovalutabørsen Coinbase. Coinbase utviklet Base som en skaleringsløsning som tilbyr en sikker, rimelig og utviklervennlig plattform. Som sine hovedkonkurrenter bruker Base Optimistic Rollups-teknologi.

Nedenfor er et bilde fra Base sin offisielle nettside (base.org), hvor du kan finne mer informasjon om prosjektet.

base

Base sammenlignes ofte med Arbitrum og Optimism, som er teknisk ekvivalente implementeringer. Bases trumfkort er Coinbase-børsen, som lar applikasjoner få tilgang til kryptobørsens enorme kundebase og ressurser.

Base skiller seg også fra konkurrentene ved at Base (sannsynligvis) aldri vil lansere et eget token. Dette er forferdelige nyheter for investorer som ønsker å tjene på veksten av dette økosystemet. Den eneste måten du kan gjøre det på er å kjøpe Coinbases aksjer.

Base er en av de mest lovende Layer 2 løsningene på markedet. Suksessen vil avhenge av hvor godt den integreres i Coinbases økosystem. Base har raskt blitt relativt populær i kryptoverdenen, og brukerbasen har vokst jevnt.

Sjekk også vår Base guide, som har mer detaljert informasjon om prosjektet.

Starknet

Starknet er en Layer 2 løsning basert på ZK-Rollups-teknologi. Dette skiller den fra de mest populære Layer 2 blokkjedene, bygget med Optimistic Rollups-teknologi. Starknet er EVM-kompatibel, så overføring av Ethereum-applikasjoner (dApp) til Starknet er ikke noe problem.

En av Starknets kjerneteknologier er STARK (Scalable Transparent ARgument of Knowledge). Dette refererer til teknologi som gjør det mulig å autentisere transaksjoner uten å avsløre innholdet. Dette sikrer høyt personvern og sikkerhet for plattformbrukere. Takket være STARK-teknologi og ZK-Rollups er Starknet en av de mest kapable Layer 2 løsningene når det gjelder personvern og sikkerhet.

Starknet har også lansert et styringstoken, STARK. I tillegg tilbyr Starknet sine brukere muligheten til å betale nettverkets transaksjonsgebyrer ved hjelp av ETH eller STARK-tokenet. I tillegg til funksjonene ovenfor, kan STARK-tokenholdere tjene passiv inntekt ved hjelp av staking.

Polygon vs. Layer 2 løsninger

Polygon er en av de eldste og mest kjente skaleringsløsningene for Ethereum. Det er en allsidig Layer 1 blokkjede, mest kjent for sin Ethereum-kompatible Polygon PoS Chain sidekjede. Det er viktig å forstå at Polygon ikke er en Layer 2 blokkjede, men en sidekjede av Ethereum.

Polygon tilbyr ulike skaleringsløsninger og verktøy for applikasjonsutviklere. I tillegg til PoS-sidekjeden er Polygons viktigste innovasjoner Polygon Miden, Polygon CDK og Polygon zkEVM.

Polygon Miden er en modulær execution plattform som bruker ZK-teknologi som tar sikte på å utvide mulighetene til Ethereum-nettverket. Polygon Chain Development Kit (CDK) er et verktøysett med åpen kildekode for applikasjonsutviklere som ønsker å lage ZK-baserte Layer 2 løsninger for Ethereum-økosystemet.

Polygon har fokusert betydelige ressurser på zkEVM-teknologi. Polygon zkEVM er en skalerbarhetsløsning som bruker ZK-teknologi og er kompatibel med EVM (Ethereum Virtual Machine). EVM-kompatibilitet betyr at eksisterende Ethereum-infrastruktur og verktøy er kompatible. Polygon zkEVM tilbyr utviklere den samme brukeropplevelsen som Ethereums blokkjede, men med bedre skalerbarhet.

Nedenfor er et bilde fra Polygons nettsted.

polygon zkevm

Til tross for Polygons utvidelse de siste årene, er Ethereum-sidekjeden (Polygon PoS Chain) fortsatt den mest kjente og brukte løsningen. Polygons PoS-kjede skiller seg vesentlig fra Ethereum Layer 2 løsninger.

Som navnet antyder, er Layer 2 løsninger bygget på Ethereum, mens Polygons sidekjede opererer som en uavhengig blokkjede sammen med Ethereum. Dette gjør det mindre avhengig av Ethereum enn Layer 2 løsninger. I tillegg gir den tekniske implementeringen Polygon større autonomi og et mer omfattende utvalg av funksjoner.

Polygons PoS-kjede lar utviklere lage skalerbare og komplekse distribuerte applikasjoner (dApp) uten begrensningene til Ethereum som Layer 2 løsninger kan møte. Polygons PoS-kjede har også sitt eget token, MATIC, som brukes til transaksjonsbetalinger og staking. Ethereums Layer 2 løsninger har ikke staking, og transaksjonsgebyrene betales i Ether (ETH).

Les mer om prosjektet i vår omfattende Polygon guide.

Layer 2 løsninger som investeringer

For å oppsummere er Ethereums Layer 2 løsninger avgjørende for å bruke blokkjeder. De tilbyr effektive og skalerbare alternativer til en rekke innovasjoner, hvorav GameFi og RWA er gode eksempler. Ved hjelp av Layer 2 løsninger kan Ethereum-økosystemet utvides ytterligere og tilby mer allsidige og innovative applikasjoner som muliggjør full utnyttelse av blokkjedenes potensial.

Fra investorenes perspektiv kan både Ethereum og Layer 2 løsninger være attraktive investeringer, da de gir muligheten til å delta i veksten av Ethereum-økosystemet. Den kraftige utviklingen av Layer 2 løsninger kan sees direkte i det økte konkurransefortrinnet til Ethereum-økosystemet sammenlignet med andre blokkjeder, som Solana.

Solanas største trumfkort har alltid vært hastigheten og de lave transaksjonskostnadene. Imidlertid har populariteten til Ethereum Layer 2 løsninger redusert denne konkurransefortrinnet samtidig som forventningene til utviklingen av Ethereum-økosystemet øker.

Fra en investors synspunkt er problemet fragmenteringen av Layer 2 sektoren. Det er mange alternativer, så hvordan velger du riktig? Hvis du inkluderer Layer 0 og Layer 3 prosjekter, er det enda flere tokener å velge mellom. Det er ikke noe riktig svar på dette spørsmålet.

Binance er et godt valg hvis du er interessert i å investere i Ethereum Layer 2-løsninger og de største Layer 0 prosjektene.


Kryptovalutaer regnes som en aktivaklasse med høy risiko. Verdien av populære kryptovalutaer krasjet 90-99% under bearmarkedet i 2018 og 2022.

Ingenting du leser på Bitcoinsentralen.no bør betraktes som investeringsrådgivning. Gjør alltid din egen due diligence. Forfattere av artiklene kan eie kryptovalutaer selv.

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen er grunnleggeren og redaktøren for Bitcoinsentralen. Han overvåker kryptomarkedene daglig og har også ansvaret for å håndtere Bitcoinsentralens sosiale medieplattformer. Antti er ikke en ”maximalist” av noen spesifikk kryptovaluta, men tar en objektiv tilnærming til alle krypter. Hans investeringsstrategi er basert på ”buy & hold” -prinsippet, noe som betyr at han verken engasjerer seg i aktiv trading eller bruker finansiell giring. Hans kryptoportefølje består hovedsakelig av Bitcoin og Ethereum. Antti er også aktivt engasjert i å følge med på makroøkonomiske begivenheter. I tillegg til kryptovalutaer, viser han interesse for gull, sølv, samt det amerikanske aksjemarkedet.