Mynter
13
apr
polkadot

Denne nettsiden har vervelenker. Bitcoinsentralen kan motta kompensasjon dersom du besøker tjenester som vi anbefaler gjennom våre lenker. Les mer om annonsering på infosiden.

Hva er Polkadot (DOT)?

Polkadot (DOT) er en kryptovaluta og en Layer 0-blokkjede. Gavin Wood er grunnleggeren av Polkadot. Relay Chain er i hjertet av Polkadots arkitektur. Hver applikasjon har en parachain, som også kan tilpasses behovene. Parachain-auksjonene startet i november 2021.

Polkadots testnettverk (kanarinettverk) heter Kusama. Polkadot 2.0 er den mest kritiske oppdateringen i Polkadots historie. Polkadot er et spennende prosjekt i kryptoverdenen.

Hva er Polkadot (DOT)?

Polkadot (DOT) er en kryptovaluta og en Layer 0-blokkjede. Målet er å løse problemet med fragmenterte blokkjeder og muliggjøre kommunikasjon mellom dem. I tillegg til Polkadot finnes det noen få andre prosjekter i Layer 0-kategori på markedet, for eksempel Cosmos.

Polkadots løsning på blockchain-interoperabilitetsproblemet er et miljø der hver applikasjon får en blockchain. Disse kalles parachains. Hver parachain kobles til andre parachains via Relay Chain, som gir konsensus, sikkerhet og dataoverføringer for hele økosystemet.

Polkadots validatorer er ansvarlige for sikkerheten til Relay Chain. De staker også DOT-tokenet, som er tokenet til Polkadot-økosystemet.

Grunnleggende informasjon om Polkadot:

Egenskap Info
Grunnlegger Gain Wood
Kategori Interoperabilitets-plattform
Ticker DOT
Sirkulerende forsyning 1,4 milliarder DOT
Maks forsyning Ubegrenset
Høyeste kurs (dato) $55,00 (4. november 2021)
All-Time Low (dato) $2,69 (20. august 2020)

Du finner en oppdatert Polkadot kurs her: Polkadot (DOT) kurs.

DOT-tokenet fungerer også som et styringstoken. Tokeninnehavere har rett til å delta i utviklingen av Polkadot og stemme på tekniske detaljer og nye oppdateringer.

Det er godt å merke seg at DOT ikke har maksimal forsyning. Polkadots inflasjon varierer avhengig av forholdet (prosentandel) av stakede tokens, men inflasjonen er aldri mer enn 10% årlig.

Polkadots historie

Gavin Wood er grunnleggeren av Polkadot. Han var også et av kjernemedlemmene i Ethereum da prosjektet ble lansert. Wood var Ethereums CTO og en av de tidlige utviklerne. Og det er ikke alt. Gavin Wood har også skrevet Ethereum sitt yellow paper og utviklet programmeringsspråket Solidity, som brukes til å programmere Ethereums smart kontrakter.

Nedenfor er et bilde av Gavin Wood.

gavin wood

Gavin Wood og Ethereum skilte lag i januar 2016. Ifølge populær oppfatning ble Wood frustrert over utviklingen av Ethereum 2.0, som fortsatt pågår i dag. Wood begynte å jobbe med sin visjon om hvordan Ethereum skulle være. Slik ble Polkadots white paper født i oktober 2016.

Rundt samme tid grunnla Gavin Wood utviklingsselskapet EthCore sammen med noen få andre tidligere Ethereum-medlemmer. Selskapet ble senere kjent som Parity. Det er ansvarlig for å bygge Polkadot-plattformen.

Web3 Foundation ble etablert i 2017. Det er en ideell forening i Sveits som styrer utviklingen av Polkadot. Web3 Foundation har finansiert hundrevis av prosjekter som bygger på Polkadot-økosystemet.

Stiftelsen organiserte også Polkadots ICO i oktober 2017. Gavin Woods navn brakte prosjektet en massiv pott med penger, ikke mindre enn 145 millioner dollar. Dette er mange størrelsesordener høyere enn den gjennomsnittlige ICO-potten på den tiden.

Prosjektet fikk umiddelbart et massivt slag, da de fleste midlene gikk tapt på grunn av en hack av en multi-sig-wallet som ble brukt av utviklerne. Midlene var mer enn 500 000 ETH, verdt rundt 90 millioner dollar da. Hendelsen er kjent som Parity wallet hack.

Teamet fortsatte imidlertid utviklingsarbeidet til tross for det massive tilbakeslaget. Dette lønte seg, og investorene hadde tro på prosjektet. I 2019 og 2020 samlet Polkadot inn hundrevis av millioner dollar i nye penger gjennom private finansieringsrunder.

Polkadot var skjult for allmennheten frem til sommeren 2020. Det var da prosjektet lanserte sitt MainNet, det vil si produksjonsversjonen av blokkjeden. I tillegg til MainNet-utgivelsen, er en annen viktig begivenhet starten på parachain-auksjonene. Denne prosessen ble endelig satt i gang i november 2021, med de første parachains lansert i desember 2021.

Det neste viktige trinnet er Polkadot 2.0, som grunnleggeren, Gavin Wood, introduserte sommeren 2023.

Polkadots Relay Chain

Relay Chain er i hjertet av Polkadots arkitektur. Det er ikke en smart kontraktsplattform, så ingen dapps er bygget på den. I Polkadot-arkitekturen får hver app en blokkjede. Disse appspesifikke kjedene kalles parachains.

Relay Chain kan også kalles «master chain», og parachains kan betraktes som sidekjeder. Relay Chain tar vare på sikkerheten til hele Polkadot-økosystemet og validerer kontinuerlig parachain-transaksjoner.

Polkadot bruker konsensusalgoritmen Nominated Proof of Stake (NPoS). Det ligner den populære Delegated Proof of Stake (DPoS)-løsningen.

polkadot npos

Den grunnleggende ideen med både DPoS- og NPoS-implementeringer er den samme: blokkjeden vedlikeholdes av et fast antall validatorer som staker tokens.

I Polkadots modell fungerer valget av validatorer litt annerledes enn i en typisk DPoS-arkitektur. I tillegg har DPoS-løsninger ofte bare noen få dusin validatorer, mens Polkadot har hundrevis.

Å bli validator krever tilstrekkelig støtte (stake) fra velgerne, som kalles nominatorer. Hver nominator må låse minst 120 DOT-tokens. Den kan deretter stake tokens til opptil 16 forskjellige validatorer. Hver validator må stake minst 350 DOT-tokens.

With Polkadot’s Nominated Proof of Stake, nominators select up to 16 validators they trust, and the network will automatically distribute the stake among validators in an even manner. Polkadot uses tools ranging from election theory to game theory to discrete optimization, to develop an efficient Validator selection process that offers fair representation and security, thus avoiding uneven power and influence among validators. Another key difference in Polkadot’s Nominated Proof-of-Stake in that nominators are subject to loss of stake if they nominate a bad validator. (Polkadot)

I Polkadots modell risikerer nettverksadministratorene (validatorene) også å miste noen av sine tokens hvis de stemmer på en fiendtlig måte. Tilsvarende brukes ikke i DPoS-løsninger.

Hver parachain har fortsatt sine validatorer, kalt collators i Polkadot-arkitekturen. De sender parachain-transaksjonsdataene til Relay Chains validatorer, som validerer dem på Polkadot-blokkjeden.

Derfor er validatorene i Relay Chain ansvarlige for å opprettholde hele arkitekturen. Hver validator er ansvarlig for dataene til en bestemt parachain, men disse ansvarsområdene roterer tilfeldig. Dette sikrer at spesifikke validatorer ikke kan samarbeide om å godta feil data.

Polkadots parachain

Hver applikasjon har en parachain, som også kan tilpasses behovene. Parachains har også sine egne tokens, det vil si at de er fullverdige smart kontraktsplattformer.

Hver parachain er knyttet til Relay Chain. Bildet nedenfor illustrerer Polkadot-arkitekturen. Den har seks parachains (A, B, C, D, E, F), og den grå ringen i midten er Relay Chain.

polkadot parachains

Polkadots infrastruktur gjør det mulig å opprette maksimalt 100 parachains. Det finnes også tre forskjellige typer parachains: parachains for felles goder, parathreads og «vanlige» parachains.

  • Parachain for felles goder er en generell parachain som gir viktige funksjoner til hele økosystemet. For eksempel kan det være en bridge mellom Polkadot og Ethereum. Omtrent 10-20 slike plasser er reservert for dem. Hver slik parachain velges individuelt gjennom Polkadots styringsmekanisme.
  • Parathread er praktisk talt det samme som parachain, men de selges til de som er villige til å betale et gebyr. Det er også omtrent 10-20 parathread plasser.
  • Parachains Det er omtrent 70-80 parachains tilgjengelig for utviklere.

Alle Polkadot parachains er kompatible fordi de er bygget ved hjelp av Substrate-arkitekturen. Substrate er et verktøy laget av Parity som gjør det enkelt å bygge en blokkjede i Polkadots økosystem. Det kan sammenlignes med Cosmos’ SDK, som er den konkurrerende løsningen.

Polkadot opprettet XCM-protokollen, som gjør det mulig for parachains å kommunisere med hverandre. Polkadot Wiki inneholder mer informasjon om emnet.

Parachain auksjoner og PLO

Parachain-auksjonene startet i november 2021. De første parachains gikk til prosjekter kalt Acala, Clover, Moonbeam, Astar, og Parallel.

Som nevnt tidligere er det bare et begrenset antall parachains tilgjengelig. Teoretisk sett er det 100 parachains, men parathreads og parachains som er reservert for felles goder må også inkluderes. Parachains hentes gjennom en auksjon, der DOT-tokenet fungerer som betalingsmiddel.

En parachain-auksjon fungerer som en typisk auksjon. Alle kan delta og stake sine DOT-tokens for ønsket prosjekt. Prosjektet som samler flest DOT-tokens vinner auksjonen. En såkalt stearinlysauksjon brukes, der auksjonen avsluttes tilfeldig i stedet for på en fast dato og klokkeslett.

Denne videoen fra Coin Bureau-kanalen går gjennom Parachain-auksjoner i dybden.

auksjoner

Auksjoner er også knyttet til begrepet PLO – Parachain Loan Offering. Det er praktisk talt en crowdfunding-mekanisme. Et individuelt prosjekt kan bare få et begrenset antall DOT-tokens, så det kan tiltrekke seg investorer som bruker PLO.

PLO fungerer ved å låse DOT-tokens på en konto for et prosjekt som ønsker å vinne auksjonen. Hvis prosjektet ikke vinner auksjonen, får investorene sine tokens tilbake automatisk. Hvis investoren klarer å satse på den vinnende hesten, vil investorens token bli låst i en leasingperiode, som er 96 uker.

Hva er fordelen med dette for investoren? Siden hver parachain har sitt eget token, får PLO-investoren tokens opprettet i parachainen til det vinnende prosjektet. Jo flere DOT-tokens du investerer, jo mer får du for deg selv. Når leasingperioden er over, får PLO-investoren tilbake DOT-tokenet sitt.

Noen kan se på PLO som en risikofri investering, ettersom investerte DOT-tokens aldri lånes eller går tapt. I tillegg vil vinnerprosjektets tokens bli lagt til kontoen som en bonus. Den virkelige risikoen er selvfølgelig 96-ukers lock-in. Hvis Polkadot ikke lenger appellerer til deg som en investering og du vil selge DOT-tokens en dag, er de låst.

Merk: Auksjonene som er beskrevet i dette avsnittet, vil bli fjernet med Polkadot 2.0-oppdateringen.

Polkadots vs. Kusama

Polkadots testnettverk (kanarinettverk) heter Kusama. Selv om Kusama er knyttet til Polkadot på papiret, er det en uavhengig blokkjede. Den har også sitt eget token, KSM. Før lanseringen av Polkadot MainNet ble forskjellene mellom Kusama og Polkadot beskrevet som følger.

Kusama and Polkadot are independent, standalone networks built on very similar codebases, but Kusama has faster governance parameters and lower barriers to entry. While Kusama is wild and fast, Polkadot is more conservative, prioritizing stability and dependability, with slower, more methodical governance and upgrade processes. Kusama is great for bold experimentation and early-stage deployment. Polkadot is designed for stable execution of risk-averse, high-value applications.

Alle andre blockchain-prosjekter har også testnett. Ideen deres er lik: å teste nye oppdateringer til økosystemet. Men på grunn av Polkadots nye infrastruktur er Kusamas rolle enda mer kritisk.

Kusama tilbyr prosjekter en plattform for å teste sin virksomhet og overbevise potensielle Polkadot-investorer. Dette gjør det lettere for nye prosjekter å få investorenes støtte i parachain-auksjonen. Det er også greit å huske at Kusama har parachain-auksjoner.

Problemet med tradisjonelle Testnet er at det er utfordrende å teste bestemte funksjoner uten noen verdimekanisme. Bare «lekepenger» brukes på testnett, ikke ekte penger. Det er ikke lett å teste hvordan staking og andre administrative funksjoner utspiller seg i et slikt miljø.

Kusama tilbyr en løsning på dette problemet, da det er et testnettverk som bare er det på papiret. Markedsverdien til KSM-tokenet er for tiden over en milliard dollar. Derfor kombinerer Kusama de gode aspektene ved et tradisjonelt testnettverk med et produksjonsklart nettverk.

Det er imidlertid verdt å huske at Kusama fungerer som et springbrett for prosjekter i Polkadot. Det konkurrerer ikke med andre smart kontraktsplattformer og ville ikke være spesielt verdifullt uten suksessen til Polkadot.

Polkadot 2.0

Polkadot 2.0 er den mest kritiske oppdateringen i Polkadots historie. Den består av flere oppdateringer som endrer Polkadots kjernefunksjoner og forbedrer systemets skalerbarhet. Polkadot 2.0 bringer også positive verdidrivere til DOT-tokenet. La oss gå gjennom de viktigste punktene i Polkadot 2.0.

Den viktigste innovasjonen er et konsept som heter Agile Coretime. Formålet er å erstatte parachain-auksjonene beskrevet ovenfor.

agile coretime

Agile Coretime bringer en helt ny type markedsplass. Det tar sikte på å løse to betydelige problemer:

  1. Inntreden av nye prosjekter i Polkadot-økosystemet
  2. Bruk av systemressurser

Nye prosjekter har det vanskelig å komme inn i Polkadot-økosystemet på grunn av den høye terskelen for parachain-auksjoner. I den nye markedsplassen kan hvert prosjekt kjøpe systemressurser (kjernetid og blokkplass) etter behov, noe som muliggjør gradvis vekst.

Et annet problem er fordelingen av ressurser (datakraft) jevnt mellom ulike parachains. Dette er verken optimalt eller effektivt. I fremtiden kan hver parachain bare skaffe seg de ressursene den trenger og øke dem ett skritt om gangen.

Agile Coretime forventes å forbedre Polkadots transaksjonskapasitet opp til titusenvis av transaksjoner per sekund. Du kan lese mer om det på Polkadots hjemmeside.

Det er også fordeler for DOT-tokenholdere. DOT-tokenet brukes som valuta for den nye markedsplassen, og de fleste tokens som brukes til ressursanskaffelser, brennes. Polkadot implementerer en token burn-mekanisme som ligner noe på Ethereum. Jo mer DOT-tokenet brukes, jo mer blir det brent.

Polkadot 2.0 inkluderer også en oppdatering kalt Asynchronous Backing, som forbedrer databehandlingen av parachains. Hvis du endrer behandlingsmodusen fra synkron til asynkron, aktiveres transaksjonsprioritering. Oppdateringen forventes å redusere Polkadots blokktid fra 12 sekunder til 6 sekunder.

Polkadot som investering

Polkadot er et spennende prosjekt i kryptoverdenen. Det var ikke før MainNet-utgivelsen sommeren 2020 at Polkadot kom i forgrunnen. Siden 2021 har DOT-token vært fast på topp 15-rangeringslisten over kryptovalutaer.

En investor må forstå endringen i Polkadots konkurranselandskap. Tradisjonelt har det ikke vært en direkte konkurrent til Ethereum, Solana, Cardano og andre smart kontraktsplattformer. «Layer 0», eller «internett av blokkjeder», som er Polkadots kategori, er betydelig smalere.

Situasjonen har imidlertid endret seg med den økende populariteten til Layer 2-løsninger. Ethereum spiller nå en noe lignende rolle som Polkadots Relay Chain. Ethereum er «hovedkjeden» som Layer 2-blokkjedene er koblet til. En lignende utvikling kan også sees på andre smart kontraktsplattformer.

Selvfølgelig har disse implementeringene forskjeller. For eksempel kan Polkadots parachains ha forskjellige tokens. I tillegg til dette knyttes parachains til hverandre annerledes enn Ethereum og Layer 2.

Layer 2-løsninger erstatter ikke direkte Polkadots implementering, men markedssituasjonen har utvilsomt endret seg siden Polkadots MainNet-lansering i 2020.

Hvis vi bare ser på Layer 0-sektoren, har Polkadots markedsposisjon vært sterk. Det er ingen grunn til å undervurdere konkurransen som kommer fra Cosmos, men selv nå er Polkadot nesten tre ganger større i markedsverdi.

Polkadot 2.0-oppdateringen vil spille en betydelig rolle i Polkadots nære fremtid. Det gjør også DOT-tokenet til en mer attraktiv investering. Agile Coretime-konseptet kan også tiltrekke seg institusjonelle investorer.

Hvis du vil investere Polkadot, er det en detaljert nybegynnerguide om emnet: Hvordan kjøpe Polkadot (DOT). Artikkelen vil veilede deg gjennom kjøp av DOT-token fra Binance-børsen.


Kryptovalutaer regnes som en aktivaklasse med høy risiko. Verdien av populære kryptovalutaer krasjet 90-99% under bearmarkedet i 2018 og 2022.

Ingenting du leser på Bitcoinsentralen.no bør betraktes som investeringsrådgivning. Gjør alltid din egen due diligence. Forfattere av artiklene kan eie kryptovalutaer selv.

Antti Hyppänen

Antti Hyppänen er grunnleggeren og redaktøren for Bitcoinsentralen. Han overvåker kryptomarkedene daglig og har også ansvaret for å håndtere Bitcoinsentralens sosiale medieplattformer. Antti er ikke en ”maximalist” av noen spesifikk kryptovaluta, men tar en objektiv tilnærming til alle krypter. Hans investeringsstrategi er basert på ”buy & hold” -prinsippet, noe som betyr at han verken engasjerer seg i aktiv trading eller bruker finansiell giring. Hans kryptoportefølje består hovedsakelig av Bitcoin og Ethereum. Antti er også aktivt engasjert i å følge med på makroøkonomiske begivenheter. I tillegg til kryptovalutaer, viser han interesse for gull, sølv, samt det amerikanske aksjemarkedet.