Analyse
18
apr
stablecoin

Denne nettsiden har vervelenker. Bitcoinsentralen kan motta kompensasjon dersom du besøker tjenester som vi anbefaler gjennom våre lenker. Les mer om annonsering på infosiden.

Nybegynnerguide til stablecoins

Stablecoin er en kryptovaluta hvor kursen er knyttet til en fiatvaluta. Bruken av stablecoins har eksplodert de siste årene.

De største stablecoinene på markedet er Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD), Dai (DAI) og True USD (TUSD). Tether er den mest kjente stablecoinen. USD Coin er den nest største stablecoin på markedet. Dai er den største stablecoinen hvor kursen bare støttes av kryptovalutaer.

Algoritmiske stablecoins har stort sett skuffet så langt. Reguleringen av stablecoins gjennomgår store endringer i USA og EU. Stablecoins kan kjøpes på alle større kryptobørser. Det er også risiko forbundet med stablecoins. Bruken av stablecoins vil øke i fremtiden – til tross for risiko og regulatoriske endringer.

Hva er en stablecoin?

Stablecoin er en kryptovaluta hvor kursen er knyttet til en fiatvaluta. De fleste stablecoins er knyttet til amerikanske dollar, men det er også stablecoins knyttet til andre fiatvalutaer. Når kursen er knyttet til en fiatvaluta, vil prisen forbli stabil. Derfor navnet stablecoin.

Begrepet stablecoin brukes også feilaktig for wrapped tokens. Et godt eksempel er wrapped Bitcoin (WBTC). Det er et token som sirkulerer på Ethereum-nettverket med en kurs som er knyttet til Bitcoin. En WBTC tilsvarer en BTC. Det finnes også tokens i markedet som er knyttet til prisen på gull, for eksempel Paxos Gold (PAXG).

Det er viktig å forstå forskjellen mellom en wrapped token og en stablecoin. Som navnet antyder, er en stablecoin en kryptovaluta med en stabil, dvs. uendret, pris. På den annen side svinger prisen på wrapped tokens i henhold til den underliggende eiendelen.

Tabellen nedenfor viser de største stablecoins på markedet. De er alle knyttet til amerikanske dollar.

Stablecoin Ticker Markedsverdi
Tether USDT $80 milliarder
USD Coin USDC $80 milliarder
Binance USD BUSD $7 milliarder
Dai DAI $5,2 milliarder
True USD TUSD $2,1 milliarder

Den amerikanske dollaren har dominert stablecoin markedet siden starten. Mer enn 95 prosent av markedsverdien på stablecoins er knyttet til amerikanske dollar.

Hvorfor trenger vi stablecoins?

Bruken av stablecoins har eksplodert de siste årene. Den største faktoren har vært den raske veksten i DeFi-markedet, dvs. desentraliserte finanstjenester. La oss gå gjennom de vanligste brukstilfellene av stablecoins, som for eksempel inkluderer:

  • DeFi apper
  • Trading
  • Pengeoverføringer og sparing
  • Kapitalforvaltning utenfor banksystemet

Stablecoins fungerer som en erstatning for dollaren (og andre fiatvalutaer) i DeFi apper. Siden DeFi tjenester er uavhengige apper på blokkjeden, er det ingen tradisjonelle bankforbindelser til dem. Uten stablecoins kunne ikke DeFi industrien eksistert slik vi kjenner den i dag.

Nedenfor er et bilde av den populære likviditetsprotokollen Aave. Stablecoins som Dai (på bildet under) er en viktig del av Aaves økosystem.

aave app

Stablecoins er som digital olje i kryptomarkedet. I handel er den beste likviditeten og største handelsvolumene med USDT-par. Det er også enkelt for profesjonelle investorer å ta ut stablecoins til sine cold wallets på slutten av handelsdagen.

Smart kontraktsplattformen Tron har blitt overraskende populær innen stablecoin overføringer de siste årene. Omtrent halvparten av alle USDT er for tiden på Tron blokkjeden.

Mange innbyggere i fattige land kan bruke stablecoins for å spare dollar og dermed unnslippe inflasjonen av deres lokale valuta. Argentina og Tyrkia er gode eksempler. Bitcoin og andre kryptovalutaer er ikke egnet for folk flest på grunn av for høy volatilitet. Dollarbaserte stablecoins tilbyr økonomisk sikkerhet til millioner av mennesker.

Det er ingen grunn til å glemme en av de viktigste funksjonene i kryptovalutaer – å forvalte midler utenfor banksystemet. Når du oppbevarer dollarbaserte stablecoins i din egen wallet, har du praktisk talt amerikanske dollar utenfor banksystemet.

Mange vanlige sparere har våknet opp til en ny virkelighet med bankkrisen i 2023. Folk forstår nå at det er en (liten, men eksisterende) mulighet for at banken kan gå konkurs og du mister innskuddene dine. Stablecoins tilbyr en løsning for å takle denne risikoen.

De største stablecoinene på markedet

De største stablecoinene på markedet er Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD), Dai (DAI) og True USD (TUSD). Vi vil introdusere Tether, USD Coin og Dai mer detaljert.

Binance USD har vært den tredje største stablecoinen på markedet og en stor utfordrer til USDC og USDT. Ting endret seg imidlertid dramatisk våren 2023. Den amerikanske administrasjonen saksøkte Paxos, selskapet bak BUSD, for ulovlig utstedelse av verdipapirer.

Markedsverdien på BUSD har falt betydelig siden hendelsen. BUSD skal tas av markedet våren 2024. Av denne grunn vil vi ikke introdusere BUSD i detalj, selv om den fortsatt er omtrent dobbelt så stor som Dai-stablecoin.

Tether

Tether er den mest kjente stablecoinen. Den ble lansert allerede i 2014. De første årene sirkulerte Tether på Omni Layer, som er et ekstra lag bygget på Bitcoin blockchain.

For øyeblikket sirkulerer mer enn 98 prosent av USDT-tokens på Tron- og Ethereum-blokkjedene. Trons andel er litt høyere enn Ethereum, men dette forholdet har svingt litt de siste årene. Andre blokkjeder sitter igjen med bare en marginal andel.

Grafikken nedenfor er fra The Block sitt datasenter for stablecoins, som har mye god informasjon om stablecoins. Det viser USDT forsyningen på hver blockchain.

usdt by blockchain

Tether har opprettholdt sin posisjon som en ledende stablecoin til tross for tonnevis av negativ publisitet. Tethers hardeste kritikere har i årevis hevdet at USDT-tokens ikke er fullt sikret. Likevel har Tether opprettholdt sin dollar peg uten problemer.

På begynnelsen av 2020-tallet dukket USD Coin opp som en sterk utfordrer til Tether. Den amerikanske regulatoriske krigen mot kryptoer har imidlertid skadet omdømmet betydelig i 2023. Dette har sementert Tethers posisjon som den ledende stablecoinen ytterligere.

Hvert USDT-token støttes av en amerikansk dollar. Disse dollarene sitter ikke bare på en bakkonto og gjør ingenting, men de er investert i amerikanske statsobligasjoner for å tjene avkastning. USD Coin drives med samme prinsipp. Dette er en svært lønnsom virksomhet når rentene er høye.

USD Coin

USD Coin er den nest største stablecoin på markedet. USD Coin ble lansert høsten 2018. Den drives av de amerikanske selskapene Circle og Coinbase. USD Coin ønsker å utfordre Tether ved å tilby investorer et USA-basert og regulert alternativ.

USD Coins popularitet tok av under kryptoboomen i 2021. På det meste steg USDCs markedsverdi til over 50 milliarder dollar (se grafen nedenfor). For øyeblikket er USD Coins markedsverdi litt over 30 milliarder dollar.

usdc market verdi

Den regulatoriske krigen som startet i USA i 2023 har redusert populariteten til USD Coin. Bankkrisen som fant sted i mars 2023 brakte USDC inn i overskriftene fordi mer enn tre milliarder dollar i sikkerhet var fanget inne i den kollapsede Silicon Valley Bank.

Denne krisen førte til at USDC mistet sin dollar peg i et par dager. Prisen på en USD Coin falt helt til 0,89 dollar. Til slutt gjennomførte den amerikanske regjeringen en bailout og reddet SVBs innskytere. Imidlertid ble mange investorer skremt av situasjonen og byttet til konkurrerende alternativer.

Dai

Dai er den største stablecoinen hvor kursen bare støttes av kryptovalutaer. I denne forbindelse skiller Dai seg fra de mest populære stablecoins på markedet. Dai drives og styres av Maker DAO. Det er en desentralisert organisasjon som styrer utviklingen av Maker-protokollen og Dai stablecoin.

makerdao dai

Dai utstedes gjennom oversikrede lån. Hvis du vil lage DAI-tokens til en verdi av $1000, må du låse krypto verdt $1500 i Makers smart kontrakt. Først ble bare Ether (ETH) brukt som sikkerhet, men i dag brukes også andre kryptovalutaer (og stablecoins).

Hvis verdien av sikkerheten nærmer seg å falle under lånets verdi, selges sikkerheten på markedet. Personen som lagde DAI-tokens kan også legge til mer sikkerhet når som helst for å unngå likvidasjon.

Dai har holdt sin dollar peg godt under mange markedskrasj. Populariteten er stabil, men Dai er klart mindre enn amerikanske dollarstøttede stablecoins når det gjelder størrelse. For øyeblikket har DAI-tokenet en markedsverdi på litt over 5 milliarder dollar.

Algoritmiske stablecoins

Algoritmiske stablecoins har stort sett skuffet så langt. Markedet har sett mange forskjellige algoritmiske stablecoins, men de har hatt problemer med å holde sin dollar peg. Terra UST stablecoin, som kollapset sommeren 2022, er det mest kjente eksempelet.

Terra UST ble den tredje største stablecoinen på markedet. Den opprettholdt sin dollar peg gjennom en separat LUNA-token minting- og burning-mekanisme. UST fungerte helt fint i et par år til det kollapset sammen med LUNA-tokenet i mai 2022.

Kollapsen av Terra ødela markedet for algoritmiske stablecoins fullstendig. Frax er et eksempel på en algoritmisk stablecoin som fortsatt kjører. Imidlertid er slike prosjekter plaget av en liten markedsverdi og for mye svingninger i dollarkursen.

Tanken bak en algoritmisk stablecoin er å holde prisen stabil uten faste reserver. Vanligvis er en algoritmisk stablecoin ledsaget av et eget styringstoken. Reserven til styringstokenet er regulert for å skape insentiver for markedsaktørene til å kjøpe eller selge. Dette holder i sin tur valutakursen stabil målt i dollar – i hvert fall i teorien.

Regulering av stablecoins

Reguleringen av stablecoins gjennomgår store endringer i USA og EU. Situasjonen i USA virker veldig forvirrende fordi landet mangler regulering for hele kryptomarkedet – ikke bare for stablecoins. Situasjonen i EU er derimot mye bedre.

MiCa-rammeverket med ny stablecoin-regulering skal godkjennes i EU i 2023. Selskapene som utsteder stablecoins står overfor mye strengere regulering, og de nåværende operatørene må søke om nye stablecoin-lisenser.

På dette punktet er det godt å markere EUROe-stablecoin lansert av finske Membrane Finance.

EUROe kom på markedet våren 2023, og det er den første eurobaserte stabile valutaen som oppfyller de nye EU-reglene. Du kan lese mer om prosjektet på euroe.com.

Situasjonen i USA er derimot usikker. Mange analytikere tror at USD Coin vil bli favorisert av den amerikanske regjeringen, mens Tether vil lide av de nye forskriftene. Et mulig angrep på DeFi-sektoren fra den amerikanske administrasjonen kan skape ytterligere problemer. Dette kan ha en effekt på DAIs popularitet.

Vi vil oppdatere denne delen av artikkelen senere når det foreligger ny informasjon om forskriften. Det er bra for en investor å være klar over endringene som skjer bak kulissene og å følge utviklingen i bransjen.

Hvordan kjøpe og oppbevare stablecoins

Stablecoins kan kjøpes på alle større kryptobørser. Tabellen nedenfor viser stablecoin børser og tilgjengeligheten av de fem beste stablecoins i hver børs.

Krypto børs Stablecoin Vurdering som en børs for stablecoins Besøk nettstedet
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Binance USD (BUSD)
Dai
True USD (TUSD)
Besøk NBX
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Binance USD (BUSD)
Dai
True USD (TUSD)
Besøk Firi
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Binance USD (BUSD)
Dai
True USD (TUSD)
Besøk Binance
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Binance USD (BUSD)
Dai
True USD (TUSD)
Besøk Kraken

Hvis du ønsker detaljerte instruksjoner om hvordan du kjøper USDC, følg denne linken: Hvordan kjøpe USD Coin?

Det er også enkelt å oppbevare stablecoins. Alle større stablecoins sirkulerer på Ethereum-nettverket som ERC20-tokens, så de støttes av de mest populære krypto wallets. Metamask, Exodus, Coinomi og Trust Wallet er gratis og gode wallets for å oppbevare stablecoins.

Risikoen ved stablecoins

Det er også risiko forbundet med stablecoins. Selv om de er teoretisk trygge og stabile kryptoer, har historien vist at selv en stablecoin investering kan være risikabelt. La oss deretter gå gjennom ting som en stablecoin investor bør huske på. Vi ser på risikoen fra perspektivet til de største stablecoins, dvs. USDT og USDC.

Det største spørsmålet er alltid relatert til stablecoin reserver. Vil det utstedende selskapet kunne svare på hver repatrieringsforespørsel og betale en dollar for ett token hvis markedsaktørene er i panikkhumør?

I praksis plasseres dollarreservene i amerikanske statsobligasjoner. Renten som betales på disse obligasjonene gir hundrevis av millioner dollar i inntekter per kvartal for både Tether og USD Coin. De bør være likvide nok til at stablecoin utstedere kan selge dem raskt for å møte hjemsendelsesforespørsler.

Valutarisiko er en annen ting å vurdere hvis du har tenkt å oppbevare store pengesummer i stablecoins. Den amerikanske dollaren har tradisjonelt vært den sikreste valutaen, så USDT og USDC har praktisk talt hjulpet investorer med å sikre seg mot valutarisiko. Situasjonen kan imidlertid endre seg i fremtiden.

dollars

Vil du beholde fiat-delen av porteføljen din i en bank (NOK), kryptovaluta-børs (NOK) eller i dollarbaserte (USD) stablecoins? Dette er opp til hver investor å bestemme. Hvis det handler om store summer og tidshorisonten din er flere år, kan forskjellen i kjøpekraft være titalls prosent hvis du velger kroner i bank over en dollarstøttet stablecoin, som et eksempel.

Den tredje risikoen er knyttet til stablecoin-reserver. Mer enn tre milliarder dollar av USD Coins reserver ble sittende fast i hvelvene til den mislykkede Silicon Valley Bank i mars 2023. Til slutt ble denne situasjonen løst, men en lignende hendelse kan også forekomme i fremtiden hos andre banker.

Det er umulig for en investor å vite nøyaktig hvor reservene til USDT og USDC er og hva slags risiko som er forbundet med dem. Det er bra å være klar over de potensielle risikoene først, og deretter vurdere hvordan du vil beholde en stor del av porteføljen din i stablecoins.

Vi anbefaler diversifisering. Hvorfor ikke dele stablecoin-reservene dine mellom USDT, DAI og USDC? Selv om en utsteder ville ha problemer, var ikke hele stablecoin-saldoen din i fare. Du kan også diversifisere videre til True USD og eurobaserte stablecoins.

Oppsummering av stablecoins

Bruken av stablecoins vil øke i fremtiden – til tross for risiko og regulatoriske endringer. Stablecoins er kommet for å bli. Rollen til stablecoins er mye større i trading og i DeFi-verdenen enn de fleste tror.

Forordningen vil være i overskriftene de kommende årene både i USA og EU. Utstedere av stablecoins vil bli underlagt nye lover og forskrifter. I det lange løp er dette en god ting. Det vil forhåpentligvis også løse de endeløse spekulasjonene om Tethers reserver.

Det er også godt å huske at EU og USA, til tross for deres store betydning, bare er en del av kryptoverdenen. Stablecoins brukes i økende grad i hverdagen i fattige asiatiske og afrikanske land. Det er en reell brukssak for millioner av mennesker allerede.


Kryptovalutaer regnes som en aktivaklasse med høy risiko. Verdien av populære kryptovalutaer krasjet 90-99% under bearmarkedet i 2018 og 2022.

Ingenting du leser på Bitcoinsentralen.no bør betraktes som investeringsrådgivning. Gjør alltid din egen due diligence. Forfattere av artiklene kan eie kryptovalutaer selv.