THORchain (RUNE) kurs – NOK & USD

THORChain (RUNE) kursen har historisk svingt mellom $0,007939 (27. september 2019) og $21,26 (19. mai 2021). THORChain er en desentralisert cross-chain likviditetsprotokoll bygget på blokkjedeteknologi. Verdien av RUNE-tokenet i THORChain-økosystemet stammer fra dets ulike bruksområder og etterspørselen etter dets nytteverdi innen nettverket. Prisen på THORChain påvirkes av mange faktorer, både interne og eksterne for prosjektet.

THORChain (RUNE) kurs – historisk utvikling

THORChain (RUNE) kursen har historisk svingt mellom $0,007939 (27. september 2019) og $21,26 (19. mai 2021). THORChains kurshistorikk starter fra juli 2019. Denne informasjonen er basert på data fra Coinmarketcap. THORChain har gått gjennom perioder med vekst og nedgang, avhengig av nettverksutvikling og markedsforhold.

THORChain (RUNE) er en kryptovaluta som driver et desentralisert nettverk av likviditet-pools. Den ble lansert i juli 2019 og begynte å handles rundt $0,02. RUNE-kursen økte gradvis til $0,08 ved slutten av året. Den hadde relativt lav handelsvolum og markedsverdi sammenlignet med andre større kryptokurser.

I 2020 opplevde RUNE en massiv prisøkning og popularitet, og nådde så høyt som $1,48 i august. Dette ble drevet av lanseringen av THORChain mainnet og integrasjonen med Binance Chain, som muliggjorde cross-chain swaps og likviditetstilførsel. RUNE presterte også bedre enn BTC i prosentvise gevinster, da BTC steg fra $7 200 til $28 800 i samme periode.

Grafen nedenfor viser kurs-historikken til THORChain (RUNE):

thorchain kurs

THORChain nådde sin høyeste pris noensinne på $21,26 i mai 2021. Kursen på RUNE fulgte i stor grad den generelle oppadgående trenden i kryptomarkedet. THORChain opplevde en kraftig nedgang sommeren 2021 sammen med resten av markedet, og fulgte deretter den generelle trenden igjen og nådde $16 i november 2021.

Året 2022 var dårlig for THORChain da det igjen fulgte den generelle markedsutviklingen. Imidlertid økte prisen på RUNE betydelig våren 2022 på grunn av lanseringen av THORChain’s multichain chaosnet (april 2022), som muliggjorde cross chain swaps mellom Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain og Litecoin. Dette var en viktig milepæl for prosjektet og tiltrakk seg mye oppmerksomhet og etterspørsel fra brukere og investorer.

Året 2023 har vært svært svakt for THORChain. Prisen på RUNE har ikke hentet seg inn i tråd med resten av markedet.

Hva er THORChain?

THORChain er en desentralisert cross-chain likviditetsprotokoll bygget på blokkjedeteknologi. Målet er å muliggjøre sømløs og tillatelsesløs utveksling av digitale eiendeler på tvers av ulike blokkjedenettverk. Hovedformålet med THORChain er å lette handel med kryptovaluta uten behov for sentraliserte børser.

THORChain bruker en unik algoritme kalt Continuous Liquidity Pools (CLPs) for å tilby likviditet for eiendomshandel. Disse bassengene består av reserver av ulike kryptovalutaer, slik at brukerne kan handle mellom dem. Likviditetsleverandører kan sette inn sine eiendeler i disse bassengene og tjene gebyrer som kompensasjon.

En av de særegne egenskapene til THORChain er evnen til å støtte interoperabilitet mellom ulike blokkjeder. Dette oppnås gjennom bruken av «chaosnet», som tillater handel med eiendeler fra ulike blokkjedenettverk som Bitcoin, Ethereum, Binance Chain og andre, på THORChain-plattformen.

Nedenfor er et skjermbilde av THORChain sin offisielle nettside.

thorchain.org

RUNE er den opprinnelige kryptovalutaen til THORChain. Den fungerer som en utility-token innen nettverket og brukes til styring, betaling av transaksjonsgebyrer og som sikkerhetsaktivum for cross-chain transaksjoner. I tillegg kan likviditetsleverandører på THORChain tjene RUNE som belønning for å bidra til likviditet-pools.

THORChain har også utviklet seg videre de siste årene. Samarbeidet med SushiSwap i 2022 gjorde det mulig for SushiSwap-brukere å få tilgang til THORChain sine likviditet-pools og bytte hvilken som helst eiendel på tvers av kjeder. Samarbeidet gjorde det også mulig for SushiSwap å dra nytte av THORChain sine krysskjedeevner og tilby flere handelspar og likviditetsalternativer til brukerne sine.

I 2023 lanserte THORChain syntetiske eiendeler og NFT-er på THORChain. Brukere kan generere, handle og innløse syntetiske eiendeler og NFT-er på THORChain ved å bruke RUNE som sikkerhet.

Les mer om prosjektet her: THORChain nybegynnerguide.

Hvorfor har THORChain verdi?

Verdien av RUNE-tokenet i THORChain-økosystemet stammer fra dets ulike bruksområder og etterspørselen etter dets nytteverdi innen nettverket. Her er noen viktige faktorer som bidrar til verdien av RUNE:

  • Likviditetstilførsel: RUNE brukes av likviditetsleverandører som bidrar med sine eiendeler til likviditets-pools på THORChain. Disse leverandørene tjener gebyrer i form av RUNE når brukere bytter eller handler eiendeler innen nettverket. Jo mer likviditet som tilbys, og jo høyere handelsvolum, desto større blir etterspørselen etter RUNE ettersom likviditetsleverandører søker å tjene belønninger.
  • Nettverksgovernance: RUNE-eiere har muligheten til å delta i styringen av THORChain-nettverket. De kan stemme over forslag, for eksempel protokolloppgraderinger, parameterjusteringer og gebyrstrukturer, som direkte kan påvirke nettverkets drift. Governance-rettigheter gir verdi til RUNE-tokenet, ettersom interessenter har en stemme i å forme fremtiden til plattformen.
  • Transaksjonsgebyrer: Når brukere gjennomfører bytter eller andre transaksjoner på THORChain, må de betale transaksjonsgebyrer. Disse gebyrene betales i RUNE, og skaper en konstant etterspørsel etter tokenet. Ettersom nettverkets bruk og transaksjonsvolum øker, øker også etterspørselen etter RUNE for å betale gebyrer.
  • Sikkerhetsaktivum: RUNE kan brukes som sikkerhet for krysskjedetransaksjoner innen THORChain. Brukere kan låse opp en viss mengde RUNE for å muliggjøre tillitsløs bytte av eiendeler på tvers av ulike blokkjeder. Verdien av RUNE er knyttet til dets nytte som sikkerhet og etterspørselen etter krysskjedetransaksjoner.

Det er viktig å merke seg at kryptomarkedet kan være volatilt, og verdien av tokens som RUNE kan variere basert på ulike faktorer, inkludert markedsvilkår og investorers holdninger.

THORChain kursprognose

Kursen på THORChain påvirkes av mange faktorer, både interne og eksterne for prosjektet. Her er noen mulige scenarier som kan påvirke prisen positivt eller negativt.

Her er to positive scenarier:

  1. THORChain kunngjør et strategisk partnerskap med en ledende desentralisert børs eller plattform, som for eksempel Uniswap, Aave eller Compound. Dette ville øke adopsjonen av RUNE og THORChain blant DeFi-fellesskapet og skape synergier og muligheter for krysskjede-likviditet og innovasjon. Det ville også styrke nettverkseffekten og konkurransedyktigheten til THORChain i DeFi-rommet.
  2. THORChain lanserer nye funksjoner og tjenester som utvider bruksområdene og funksjonaliteten, for eksempel syntetiske eiendeler, NFT-er, THORNames eller THORFi. Disse funksjonene ville gjøre det mulig for brukerne å få tilgang til flere muligheter og fordeler på THORChain ved å bruke RUNE som sikkerhet eller nytteverdi-token. De ville også vise frem THORChain sin innovasjon og visjon for desentralisert finans og kreativ utfoldelse på THORChain.

Her er to negative scenarier:

  1. THORChain møter økt konkurranse fra andre krysskjede-protokoller eller plattformer, som for eksempel Polkadot, Cosmos eller Avalanche. Disse prosjektene kan tilby lignende eller bedre løsninger for krysskjedekompatibilitet og likviditet, og utfordre THORChain sin markedsandel og dominans. De kan også ha flere ressurser, partnerskap eller fellesskapsstøtte enn THORChain, noe som kan gi dem en fordel over THORChain.
  2. THORChain opplever tekniske problemer eller feil som påvirker ytelsen eller påliteligheten. Dette kan resultere i tregere transaksjoner, mislykkede bytter, nettverksbelastning eller nedetid. Dette ville frustrere brukere og investorer og redusere deres tillit og tilfredshet med THORChain. Det ville også utsette nettverket for potensielle angrep eller utnyttelser som kan true sikkerheten eller integriteten.

Generelt ser ikke ytelsen til RUNE-tokenet bra ut. Det har ikke klart å holde følge med markedet i 2023 og ser ut til å falle ut av topp 100-listen. THORChain lider også av det faktum at RUNE-tokenet ikke er notert på mange børser.